Bài 2 trang 106 SBT sử 10


Giải bài tập 2 trang 106 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau đây

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau đây về phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước.

1. Từ giữa thế kỉ XVIII, chế độ phong kiến Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong bước vào giai đoạn ... Nhà nuớc không quan tâm đến ... nhân dân gây cản trở cho ... dân tộc.

2. Đất nước ... hai miền, địa chủ lấn chiếm ... của nông dân, thiên tai, đói kém ... Do đó, ... trở nên sâu sắc.

3. Năm 1771, một cuộc khởi nghĩa nông dân bùng lên ở ấp Tây Sơn (Bình Định) do ... lãnh đạo. Sau nhiều năm chiến đấu kiên cường, nghĩa quân đã ... phần đất tù Quảng Nam trở vào.

4. Từ sau chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, về cơ bản quân Tây Sơn đã làm chủ được toàn bộ ... Trong những năm 1786 - 1788, phong trào Tây Sơn lần lượt đánh đổ ... và làm chủ toàn bộ đất nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII và mục 2. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII

Lời giải chi tiết

1. Từ giữa thế kỉ XVIII, chế độ phong kiến Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong bước vào giai đoạn khủng hoảng. Nhà nước không quan tâm đến đời sống nhân dân, gây cản trở cho sự phát triển của dân tộc.

2. Đất nước bị chia thành hai miền, địa chủ lấn chiếm đất đai của nông dân, thiên tai, đói kém hoành hành. Do đó, mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc.

3. Năm 1771, một cuộc khởi nghĩa nông dân bùng lên ở ấp Tây Sơn (Bình Định) do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Sau nhiều năm chiến đấu kiên cường, nghĩa quân đã làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào.

4. Từ sau chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, về cơ bản quân Tây Sơn đã làm chủ được toàn bộ Đàng Trong. Trong những năm 1786 - 1788, phong trào Tây Sơn lần lượt đánh đổ tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh và làm chủ toàn bộ đất nước. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu
 • Bài 3 trang 106 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 106 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy rút ra đặc điểm và phân tích nguyên nhân thắng lợi của

 • Bài 4 trang 106 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 106 sách bài tập Lịch sử 10. Vương triều Quang Trung đã làm gì để phục hồi và phát triển

 • Bài 5 trang 107 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 107 sách bài tập Lịch sử 10. Nguyễn Huệ - Quang Trung có vai trò như thế nào trong hai cuộc

 • Bài 1 trang 103 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 103 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí