Bài 1 trang 103 SBT sử 10


Giải bài tập 1 trang 103 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Đề bài

1. Bối cảnh đất nước khi nổ ra khởi nghĩa Tây Sơn là

A. đất nước bước vào thời kì phát triển hưng thịnh, kinh tế có bước phát triển mạnh.

B. đất nước bị chia cắt làm hai miền nhưng kinh tế có sự hưng khởi, nhất là ở Đàng Trong, với sự hình thành và phát triển của nhiều đô thị.

C. đất nước bị chia cắt, đời sống nhân dân khổ cực.

D. chiến tranh diễn ra liên miên, nhân dân ngày càng bị bần cùng hóa.

2. Phong trào Tây Sơn bùng nổ vào năm nào?

A. năm 1771.         C. năm 1789.

B. năm 1775.         D. năm 1791.

3. Phong trào Tây Sơn bắt đầu từ địa phương nào?

A. Tây Sơn hạ đạo.               

B. Tây Sơn thượng đạo.         

C. Phủ Quy Nhơn.

D. Gia Định.

4. Sau khi làm chủ hầu hết vùng đất Đàng Trong, lịch sử đặt ra cho phong trào Tây Sơn nhiệm vụ gì?

A. Tiến quân ra Bắc hội quân với vua Lê để đánh đổ chúa Trịnh.

B. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh.

C. Tiến quân ra Bắc đánh đổ chính quyền Lê - Trịnh, thực hiện sứ mệnh thống nhất đất nước.

D. Tiêu diệt chúa Trịnh, lập nên triều đại mới.

5. Trong những năm 1786 - 1788, với việc đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Lê, đóng góp của phong trào Tây Sơn là gì?

A. Hoàn thành việc thống nhất đất nước.

B. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

C. Thiết lập Vương triều Tây Sơn.

D. Mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc.

6. Nguyên cớ để quân Xiêm kéo sang xâm lược nước ta vào năm 1785 là

A. Quân Nguyễn nhiều lần quấy nhiễu vùng biên giới của Chân Lạp - thuộc quốc của Xiêm.

B. Chân Lạp cầu cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sức ép của chúa Nguyễn.

C. Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sự tấn công của quân Tây Sơn.

D. Quân Tây Sơn không cử sứ thần sang giao hảo với Xiêm.

7. Trận thắng quyết định cuộc kháng chiến chống quân Xiêm giành thắng lợi là

A. Bạch Đằng.  

B. Chi Lăng - Xương Giang.     

C. Rạch Gầm - Xoài Mút.

D. Ngọc Hồi - Đống Đa.

8. Cuối năm 1788, vua Thanh cho quân tiến vào nước ta nhằm mục đích

A. giúp nhà Lê đánh quân Tây Sơn, giành lại chính quyền.

B. giúp quân Xiêm trả thù quân Tây Sơn.

C. xâm lược nước ta.

D. ngăn chặn quân Tây Sơn tấn công sang Trung Quốc để mở rộng lãnh thổ.

9. Cuộc kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi vào năm nào?

A. năm 1771.          C. năm 1789.

B. năm 1785.          D. năm 1791.

10. Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi là

A. Nguyễn Nhạc.

B. Nguyễn Lữ.

C. Nguyễn Huệ

D. Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.

11. Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quần Thanh là ở

A. sông Như Nguyệt.              

B. Chi Lăng - Xương Giang.    

C. Ngọc Hồi - Đống Đa.

D. sông Bạch Đằng.

12. Phong trào Tây Sơn mang tính chất

A. kháng chiến chống ngoại xâm.

B. khởi nghĩa nông dân.

C. chiến tranh giải phóng dân tộc.

D. nội chiến. 

13. Đồng thời với sự nghiệp thống nhất đất nước, phong trào Tây Sơn còn làm nên sự nghiệp lớn nữa là

A. phát triển nền kinh tế dân tộc.

B. đẩy mạnh khai hoang và mở rộng vùng đất phía nam.

C. đánh bại giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

D. thiết lập mối quan hệ bang giao tốt đẹp với các nước láng giềng.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII

Lời giải:

Bối cảnh đất nước khi nổ ra khởi nghĩa Tây Sơn là chiến tranh diễn ra liên miên, nhân dân ngày càng bị bần cùng hóa.

Chọn: D

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII

Lời giải:

Phong trào Tây Sơn bùng nổ vào năm 1771. 

Chọn: A

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII

Lời giải:

Phong trào Tây Sơn bắt đầu từ Tây Sơn thượng đạo. 

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII

Lời giải:

Sau khi làm chủ hầu hết vùng đất Đàng Trong, lịch sử đặt ra cho phong trào Tây Sơn nhiệm vụ tiến quân ra Bắc đánh đổ chính quyền Lê - Trịnh, thực hiện sứ mệnh thống nhất đất nước.

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 1. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII

Lời giải:

Trong những năm 1786 - 1788, với việc đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Lê, đóng góp của phong trào Tây Sơn là xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

Chọn: B

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII

Lời giải:

Nguyên cớ để quân Xiêm kéo sang xâm lược nước ta vào năm 1785 là Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sự tấn công của quân Tây Sơn.

Chọn: C

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 2. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII

Lời giải:

Trận thắng quyết định cuộc kháng chiến chống quân Xiêm giành thắng lợi là Rạch Gầm - Xoài Mút.

Chọn: CCâu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII

Lời giải:

Cuối năm 1788, vua Thanh cho quân tiến vào nước ta nhằm mục đích xâm lược nước ta.

Chọn: C

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 2. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII

Lời giải:

Cuộc kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi vào năm 1789.

Chọn: C

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 2. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII

Lời giải:

Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi là Nguyễn Huệ.

Chọn: C

Câu 11

Phương pháp: Xem lại mục 2. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII

Lời giải:

Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quần Thanh là ở Ngọc Hồi - Đống Đa.

Chọn: C

Câu 12

Phương pháp: Xem lại mục 2. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII

Lời giải:

Phong trào Tây Sơn mang tính chất khởi nghĩa nông dân.

Chọn: B

Câu 13

Phương pháp: Xem lại mục 3. Vương triều Tây Sơn

Lời giải:

Đồng thời với sự nghiệp thống nhất đất nước, phong trào Tây Sơn còn làm nên sự nghiệp lớn nữa là thiết lập mối quan hệ bang giao tốt đẹp với các nước láng giềng.

Chọn: D

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu
 • Bài 2 trang 106 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 106 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau đây

 • Bài 3 trang 106 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 106 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy rút ra đặc điểm và phân tích nguyên nhân thắng lợi của

 • Bài 4 trang 106 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 106 sách bài tập Lịch sử 10. Vương triều Quang Trung đã làm gì để phục hồi và phát triển

 • Bài 5 trang 107 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 107 sách bài tập Lịch sử 10. Nguyễn Huệ - Quang Trung có vai trò như thế nào trong hai cuộc

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí