Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 75 SBT Sinh học 11


Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 75 sách bài tập Sinh học 11. 16. Loại mô phân sinh không có ở cây phượng là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Loại mô phân sinh không có ở cây phượng là

A. Mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh bên

C.Mô phân sinh lóng

D. Mô phân sinh đỉnh thân 

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Loại mô phân sinh không có ở cây phượng là Mô phân sinh lóng

Chọn C

Câu 17

17. Thực vật Một lá mầm sống lâu năm nhưng chỉ ra hoa một lần là

A. Tre                                   B. Lúa

C. Cau                                  D. Dừa

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Thực vật Một lá mầm sống lâu năm nhưng chỉ ra hoa một lần là tre 

Chọn A

Câu 18

18. Thực vật Một lá mầm sống lâu năm và ra hoa nhiều lần là

A. Tre                                      B.Dừa 

C. Lúa                                     D. Cỏ 

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Thực vật Một lá mầm sốns lâu năm và ra hoa nhiều lần là dừa

Chọn B

Câu 19

19. Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất điều hoà sinh trưởng cần chú ý nguyên tắc quan trọng nhất là

A. nồng độ sử dụng tối thích.

B. thoả mãn nhu cầu về nước, phân bón và khí hậu.

C. tính đối kháng Hỗ trợ giữa các phitôcrôm.

D. các điều kiện sinh thái liên quan đến cây trồng

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết hoocmon ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất điều hoà sinh trưởng cần chú ý nguyên tắc quan trọng nhất là nồng độ sử dụng tối thích.

Chọn A

Câu 20

20. Nhân tố khóng điều tiết sự ra hoa là

A. hàm lượng \(O_2\)

B. tuổi của cây.

C. xuân hoá

D. quang chu kì.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết hoocmon ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Nhân tố khóng điều tiết sự ra hoa là hàm lượng \(O_2\).

Chọn A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.