Bài tập trắc nghiệm trang 61

Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu
Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 11 trang 61

Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 11 trang 61. Cảm ứng ở động vật là khả năng cơ thể

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 11 trang 61

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 11 trang 61. 6. Trong các sinh vật sau, loại nào có hệ thần kinh dạng lưới?

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 62 SBT Sinh học 11

Giải bài 10,11,12,13,14,15 trang 62 SBT Sinh học 11, 11. Hưng tính là khả năng

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 trang 63 SBT Sinh học 11

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 63 SBT Sinh học 11 16. Khi tế bào ớ trạng thái nghỉ ngơi

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 64 SBT Sinh học 11

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 64 SBT Sinh học 11. 21. Để dẫn tới sự thay đổi điện thế nghỉ, phân tử tín hiệu cần bám vào

Xem lời giải

Bài 26,27,28,29,30 trang 65,66 SBT Sinh học 11

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 65,66 SBT Sinh học 11 26. Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin là

Xem lời giải

Bài 31,32,33 trang 66 SBT Sinh học lớp 11

Giải bài 31,32,33 trang 66 SBT Sinh học lớp 11. 31. Trong xinap, bóng chứa chất trung gian hóa học nằm ở?

Xem lời giải

Bài 34,35,36,37 trang 67 SBT Sinh học 11

Giải bài 34,35,36,37 trang 67 SBT Sinh học 11 34. Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì

Xem lời giải

Bài 38,39,40,41 SBT Sinh học 11 trang 67

Giải bài 38,39,40,41 SBT Sinh học 11 trang 67. 38. Tiếng hót của chim được nuôi cách li từ khi mới sinh thuộc loại tập tính

Xem lời giải

Bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 68 SBT Sinh học 11

Giải bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 68 SBT Sinh học 11. 42. Học theo kiểu in vết ở động vật

Xem lời giải