Bài tập tự giải trang 101

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 101 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 trang 101 sách bài tập Sinh học 11. Dưới đây là sơ đồ điều hoà tạo trứng. Hãy điền hoocmôn thích hợp vào các vị trí 1, 2, 3, 4 và giải thích tại sao sự điều hoà tạo trứng được thực hiện theo cơ chế liên hệ ngược?

Xem lời giải

Bài 2 trang 101 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 trang 101 sách bài tập Sinh học 11. Nêu tầm quan trọng của khả năng sinh sản ở động vật.

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 trang 101 sách bài tâp Sinh học 11. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật

Xem lời giải

Bài 4 trang 101 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 trang 101 sách bài tập Sinh học 11. Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.

Xem lời giải

Bài 5 trang 101 SBT Sinh học 11

Giải bài 5 trang 101 sách bài tập Sinh học 11 Hiện tượng tằn lằn đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua có chân, và càng bị gãy sẽ tái sinh được chân và càng có phải là hình thức sinh sản vô tính không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 6 trang 102 SBT Sinh học 11

Giải bài 6 trang 102 Sách bài tập Sinh học 11. Vì sao trinh sinh (trinh sản) là một hình thức sinh sản đặc biệt nhưng có thể coi đó là một hình thức sinh sản vô tính?

Xem lời giải

Bài 7 trang 102 SBT Sinh học 11

Giải bài 7 trang 102 sách bài tập Sinh học 11. Vì sao trong ghép mô, dạng dị ghép khó thành công?

Xem lời giải

Bài 8 trang 102 SBT Sinh học 11

Giải bài 8 trang 102 sách bài tập Sinh học 11. Nhân bản vô tính là gì? Ý nghĩa của nhân bản vô tính.

Xem lời giải

Bài 9 trang 102 SBT Sinh học 11

Giải bài 9 trang 102 sách bài tập Sinh học 11. Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất?

Xem lời giải

Bài 10 trang 102 SBT Sinh học 11

Giải bài 10 trang 102 sách bài tập Sinh học 11. Vì sao đẻ con tiến hoá hơn đẻ trứng?

Xem lời giải

Bài 11 trang 102 SBT Sinh học 11

Giải bài 11 trang 102 sách bài tập Sinh học 11. So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật.

Xem lời giải

Bài 12 trang 102 SBT Sinh học 11

Giải bài 12 trang 102 sách bài tập Sinh học 11: Tại sao quá trình sinh trứng lại diễn ra theo chu kì ?

Xem lời giải

Bài 13 trang 102 SBT sinh học 11

Giải bài 13 trang 102 Sách bài tập sinh học 11. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của sinh sản vô tính.

Xem lời giải

Bài 14 trang 102 SBT Sinh học 11

Giải bài 14 trang 102 sách bài tập Sinh học 11. Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều hoocmôn sinh dục nữ hoặc biện pháp triệt sản mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác?

Xem lời giải

Bài 15 trang 102 SBT Sinh học 11

Giải bài 15 trang 102 sách bài tập Sinh học 11. Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ?

Xem lời giải

Bài 16 trang 102 SBT Sinh học 9

Giải bài 16 trang 102 sách bài tập Sinh học 9. Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, nảy chồi và phân mảnh?

Xem lời giải