Bài tập có lời giải trang 52

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 52 SBT sinh học lớp 11

Giải bài 1 trang 52 SBT sinh học lớp 11. Hãy nêu chiều hướng tiến hoá của các hình thức cảm ứng ở động vật.

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 SBT sinh học lớp 11

Giải bài 2 trang 52 SBT sinh học lớp 11. Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 53 SBT sinh học lớp 11

Giải bài 3 trang 53 SBT sinh học lớp 11. Trình bày vai trò của bơm Na-K.

Xem lời giải

Bài 4 trang 53 SBT sinh học lớp 11

Giải bài 4 trang 53 SBT sinh học lớp 11. Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 54 SBT sinh học lớp 11

Giải bài 5 trang 54 SBT sinh học lớp 11. Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin khác có bao miêlin như thế nào? Tại sao xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin theo cách nhảy cóc?

Xem lời giải

Bài 6 trang 54 SBT sinh học lớp 11

Giải bài 6 trang 54 SBT sinh học lớp 11. Nêu khái niệm xináp. Xináp có cấu tạo như thế nào? Ọuá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn nào?

Xem lời giải

Bài 7 trang 55 SBT sinh học lớp 11

Giải bài 7 trang 55 SBT sinh học lớp 11. Sự lan truyền xung thẩn kinh trong sợi thần kinh khác trong cung phản xạ như thế nào

Xem lời giải

Bài 8 trang 55 SBT sinh học lớp 11

Giải bài 8 trang 55 SBT sinh học lớp 11. Dựa vào đặc điểm cấu tạo và sự dăn truyền tin qua xináp, hãy giải thích tác dụng của các loại thuốc atrôpin, aminazin đối với người và đipterex đối với giun kí sinh trong hộ tiêu hoá của lợn.

Xem lời giải

Bài 9 trang 55 SBT sinh học lớp 11

Giải bài 9 trang 55 SBT sinh học lớp 11. Tập tính là gì? Phân biệt và cho ví dụ về tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

Xem lời giải

Bài 10 trang 56 SBT sinh học lớp 11

Giải bài 10 trang 56 SBT sinh học lớp 11. Ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, hầu hết các tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh, tại sao?

Xem lời giải

Bài 11 trang 56 SBT sinh học lớp 11

Giải bài 11 trang 56 SBT sinh học lớp 11. Tại sao động vật có hệ thần kinh phát triển và người có rất nhiều tập tính học được ?

Xem lời giải

Bài 12 trang 57 SBT sinh học lớp 11

Giải bài 12 trang 57 SBT sinh học lớp 11. Hãy cho biết ưu điểm và nhược điểm của tập tính sống bầy đàn ở động vật.

Xem lời giải

Bài 13 trang 57 SBT sinh học lớp 11

Giải bài 13 trang 57 SBT sinh học lớp 11. Ở một số loài chó sói, các cá thể thường sống thành từng đàn chiếm một vùng lãnh thổ nhất định.

Xem lời giải

Bài 14 trang 58 SBT sinh học lớp 11

Giải bài 14 trang 58 SBT sinh học lớp 11. Thế nào là hành động rập khuôn ? Hành động rập khuôn có liên quan gì tới bản năng

Xem lời giải