Bài tập tự giải trang 90

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 90 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 trang 90 sách bài tập Sinh học 11. Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính.

Xem lời giải

Bài 2 trang 90 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 trang 90 sách bài tập Sinh học 11. Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta. thường trồng cây bằng cành chiết?

Xem lời giải

Bài 3 trang 90 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 trang 90 sách bài tập Sinh học 11. Sinh sản là gì? Thế nào là sinh sản vô tính? Vì sao cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 90 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 trang 90 sách bài tập Sinh học 11. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Xem lời giải

Bài 5 trang 91 SBT sinh học 11

Giải bài 5 trang 91 sách bài tập sinh học 11. Sơ đồ sau đây mô tả chu kì phát triển ở thực vật có hoa. a) Hãy điền giai đoạn thích hợp (thụ tinh/thụ phấn) vào vị trí số 1 và số 2

Xem lời giải

Bài 6 trang 91 SBT Sinh học 11

Giải bài 6 trang 91 sách bài tập Sinh học 11. Nêu những biến đổi chủ yếu khi quả chín. Trong thực tế đã có những ứng dụng nào iàm cho quả chín nhanh hay chậm?

Xem lời giải

Bài 7 trang 92 SBT Sinh học 11

Giải bài 7 trang 92 sách bài tập Sinh học 11. Hãy chú thích vào các mục được đánh số từ 1 đến 12 trên sơ đồ sau đây và cho biết sơ đồ trên nói lên quá trình nào? Hãy trình bày quá trình đó.

Xem lời giải