Giải bài 5 trang 91 SBT sinh học 11


Giải bài 5 trang 91 sách bài tập sinh học 11. Sơ đồ sau đây mô tả chu kì phát triển ở thực vật có hoa. a) Hãy điền giai đoạn thích hợp (thụ tinh/thụ phấn) vào vị trí số 1 và số 2

Đề bài

Sơ đồ sau đây mô tả chu kì phát triển ở thực vật có hoa.

a) Hãy điền giai đoạn thích hợp (thụ tinh/thụ phấn) vào vị trí số 1 và số 2

b) Cho các từ : noãn cầu, túi phôi, hạt phấn, hạt phấn nảy mầm, noãn, bao phấn, bầu nhuỵ, ống phấn. Hãy điền từ thích hợp vào các vị trí a, b, c... trên hình.

c) Mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có hoa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết sinh sản hữu tính ở thực vật

Lời giải chi tiết

a) 1. Thụ phấn; 2.Thụ tinh

b) a-hạt phấn; b-hạt phấn nảy mầm; c-bao phấn; d-ống phấn; e-bầu nhụy; f-túi phôi; g- noãn; h-noãn cầu.

c)

- Quá trình thụ phấn: Hạt phấn được vận chuyển từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy). Có hai hình thức thụ phấn: tự thụ phấn (xảy ra trong một cây) và thụ phấn chéo (ở hai hoa thuộc 2 cây khác nhau)

- Quá trình thụ tinh:

Ở TV có hoa trước khi bước vào quá trình thụ tinh còn có một quá trình chung gian nữa là quá trình hình thành nảy mầm của hạt phấn:

• Quá trình nảy mần của hạt phấn: hạt phấn sau khi rơi vào đầu nhụy

+ Nhân sinh dưỡng sinh trưởng và phát triển tạo thành ống phấn

+ Nhân sinh sản nguyên phân tạo 2 tinh tử di chuyển vào noãn

• Quá trình thụ tinh: Tinh tử 1 kết hợp với tb nhân cực 2n để tạo thành nội nhũ, tinh tử thứ 2 kết hợp với tế bào trứng tạo thành hợp tử

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 6 trang 91 SBT Sinh học 11

  Giải bài 6 trang 91 sách bài tập Sinh học 11. Nêu những biến đổi chủ yếu khi quả chín. Trong thực tế đã có những ứng dụng nào iàm cho quả chín nhanh hay chậm?

 • Giải bài 7 trang 92 SBT Sinh học 11

  Giải bài 7 trang 92 sách bài tập Sinh học 11. Hãy chú thích vào các mục được đánh số từ 1 đến 12 trên sơ đồ sau đây và cho biết sơ đồ trên nói lên quá trình nào? Hãy trình bày quá trình đó.

 • Giải bài 4 trang 90 SBT Sinh học 11

  Giải bài 4 trang 90 sách bài tập Sinh học 11. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

 • Giải bài 3 trang 90 SBT Sinh học 11

  Giải bài 3 trang 90 sách bài tập Sinh học 11. Sinh sản là gì? Thế nào là sinh sản vô tính? Vì sao cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ?

 • Giải bài 2 trang 90 SBT Sinh học 11

  Giải bài 2 trang 90 sách bài tập Sinh học 11. Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta. thường trồng cây bằng cành chiết?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí