Giải bài 26,27,28,29,30 trang 65,66 SBT Sinh học 11


Giải bài 26,27,28,29,30 trang 65,66 SBT Sinh học 11 26. Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26

26. Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin là

A. nhanh hơn.            B. như nhau.

C. chậm hơn.             D. bằng một nửa.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Sự lan truyền xung thần kinh

Lời giải chi tiết:

Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin là nhanh hơn.

Chọn A

Câu 27

27. Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực

A. cả trong và ngoài màng tích điện âm.

B. chênh lệch điện thê giảm nhanh tới 0.

C. cả trong và ngoài màng tích điện dương.

D. chênh lệch điện thế đạt cực đại.

Phương pháp giải:

Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực chênh lệch điện thê giảm nhanh tới 0.

Lời giải chi tiết:

Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực chênh lệch điện thê giảm nhanh tới 0.

Chọn B

Câu 28

28. Điện thế hoạt động lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin nhanh hơn so với không có bao miêlin vì xung thần kinh

A. lan truyền theo kiểu nhảy cóc.

B. lan truyền liên tiếp từ vùng này sang vùng khác,

C. không lan truyền theo kiểu nhảy cóc

D. không lan truyền liên tục.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Sự lan truyền xung thần kinh

Lời giải chi tiết:

Điện thế hoạt động lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin nhanh hơn so với không có bao miêlin vì xung thần kinh lan truyền theo kiểu nhảy cóc.

Chọn A

Câu 29

29. Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp có sự tham gia của

A. \(Mg^{2+}\).                           B. \(Na^+\).

C. \(K^+\).                               D. \(Ca^{2+}\).

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Truyền tin qua xinap

Lời giải chi tiết:

Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp có sự tham gia của \(Ca^{2+}\)

Chọn D

Câu 30

30. Trong xináp hoá học, thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở

A. khe xináp

B. màng trước xináp

C. màng sau xináp

D. chuỳ xináp.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo xinap

Lời giải chi tiết:

Trong xináp hoá học, thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở màng sau xináp

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí