Giải bài 16,17,18,19,20 trang 63 SBT Sinh học 11


Giải bài 16,17,18,19,20 trang 63 SBT Sinh học 11 16. Khi tế bào ớ trạng thái nghỉ ngơi

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Khi tế bào ớ trạng thái nghỉ ngơi

A. cổng K+ và Na+ cùng đóng.

B cổng K+ mở, Na+ đóng.

C. cổng K+ và Na+ cùng mở.

D. cổng K+ đóng và Na+ mở

Phương pháp giải:

Khi tế bào ớ trạng thái nghỉ ngơi cổng K+ mở, Na+ đóng.

Lời giải chi tiết:

Khi tế bào ớ trạng thái nghỉ ngơi cổng K+ mở, Na+ đóng.

Chọn B

Câu 17

17. Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn tái phân cực

A. cổng K+ mở, Na+ đóng.

B. cổng K+ và Na+ cùng mở.

C. cổng K+ và Na+ cùng đóng.

D. cổng K+ đóng, Na+ mở.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết điện thế hoạt động

Lời giải chi tiết:

Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn tái phân cực cổng K+ mở, Na+ đóng.

Chọn A

Câu 18

18. Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn mất phân cực

A. Na+ đi qua màng tế bào vào trong tẽ bào.

B. Na+ đi qua màng tế bào ra ngoài tế bào.

C. K+ đi qua màng tế bào vào trong tế bào.

D. K+ đi qua màng tế bào ra ngoài tế bào.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết điện thế hoạt động

Lời giải chi tiết:

Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn mất phân cực Na+ đi qua màng tế bào vào trong tẽ bào.

Chọn A

Câu 19

19. Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn đảo cực

A. K+ đi qua màng tế bào ra ngoài tế bào.

B. Na+ đi qua màng tế bào ra ngoài tế bào.

C. K+ đi qua màng tế bào vào trong tế bào.

D. Na+ đi qua màng tế bào vào trong tế bào.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết điện thế hoạt động

Lời giải chi tiết:

Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn đảo cực Na+ đi qua màng tế bào vào trong tế bào.

Chọn D

Câu 20

20. Trong cơ chế xuất hiện điện hoạt động, sự di chuyển của các ion ở giai đoạn

A. tái phân cực là Na+ khuếch tán từ trong tế bào ra ngoài.

B. khử cực là K+ khuếch tán từ trong tế bào ra ngoài,

C. khử cực là K+ khuếch tán từ ngoài tế bào vào trong.

D. tái phân cực là K+ khuếch tán từ trong tế bào ra ngoài

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết điện thế hoạt động

Lời giải chi tiết:

Trong cơ chế xuất hiện điện hoạt động, sự di chuyển của các ion ở giai đoạn  tái phân cực là K+ khuếch tán từ trong tế bào ra ngoài

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.