Giải bài 34,35,36,37 trang 67 SBT Sinh học 11


Giải bài 34,35,36,37 trang 67 SBT Sinh học 11 34. Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 34

34. Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì

A. phía màng sau không có chất trung gian hoá học.

B. phía màng sau không có chất trung gian hoá học và màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất này.

C. màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học.

D. phía màng sau có bao miêlin ngàn cản và màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất này.

Phương pháp giải:

Điện thế hoạt động lan truyền nhờ có chất trung gian hóa học và thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học

Lời giải chi tiết:

Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì phía màng sau không có chất trung gian hoá học và màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất này

Chọn B

Câu 35

35. Tập tính động vật là

A. chuỗi phản ứng trả lời các kích thích từ môi trường giúp chúng thích nghi với môi trường sống và tổn tại.

B. những hoạt động cơ bản của động vật khi sinh ra đã có.

C. sự tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường

D. sự phản ứng lại các kích thích của mỏi trường.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết khái niệm tập tính động vật

Lời giải chi tiết:

Tập tính động vật là chuỗi phản ứng trả lời các kích thích từ môi trường giúp chúng thích nghi với môi trường sống và tổn tại.

Chọn A

Câu 36

36. Hình thức học tập chỉ có ở động vật thuộc bộ Linh trưởng là

 A. học khôn.                   B. học ngầm.

C. in vết.                          D. quen nhờn

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết khái niệm tập tính động vật

Lời giải chi tiết:

Hình thức học tập chỉ có ở động vật thuộc bộ Linh trưởng là học khôn.      

Chọn A

Câu 37

37. Sáo, vẹt nói được tiếng người. Đây thuộc loại tập tính

A. học được.                                    

B. bẩm sinh.

C. bản năng.                                    

D. vừa là bản năng vừa là học được.

Phương pháp giải:

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.

Lời giải chi tiết:

Sáo, vẹt nói được tiếng người. Đây thuộc loại tập tính học được       

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí