Giải bài 26,27,28 trang 77 SBT Sinh học 11


Giải bài 26,27,28 trang 77 sách bào tập Sinh học 11. 26. Nhân tố bên ngoài tác động lên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở thực vật là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26

26. Nhân tố bên ngoài tác động lên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở thực vật là

A. nước.                           B. nhiệt độ

C. ánh sáng.                     D. phân bón.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết phát triển ở thực vật có hoa

Lời giải chi tiết:

Nhân tố bên ngoài tác động lên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở thực vật là nước 

Chọn A

Câu 27

27. Nhân tố bên ngoài có vai trò là nguồn cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho cấu trúc tế bào và các quá trình sinh lí diễn ra trong cây là

A. ánh sáng.                     B. phân bón

C. nhiệt độ.                       D. nước.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết phát triển ở thực vật có hoa

Lời giải chi tiết:

Nhân tố bên ngoài có vai trò là nguồn cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho cấu trúc tế bào và các quá trình sinh lí diễn ra trong cây là phân bón

Chọn B

Câu 3

28. Nhân tố có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi và là

A. nhiệt độ.                      B. ánh sáng

C. nước.                          D. phân bón.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết phát triển ở thực vật có hoa

Lời giải chi tiết:

Nhân tố có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi và là nhiệt độ.

Chọn A    

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí