Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SBT Sinh học 11


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 sách bài tập Sinh học 11. 1. Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

A. mô phân sinh đỉnh.

B. mô phân sinh bên.

C. mô phân sinh lóng

D. mô phân sinh cành

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của  mô phân sinh đỉnh.

Chọn A

Câu 2

2. Kết quả sinh trướng sơ cấp là

A. làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh

B. tạo mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gổ lõi.

C. tạo lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng.

D. tạo biêu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cấp.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Kết quả sinh trướng sơ cấp là làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh

Chọn A

Câu 3

3. Kết quả sinh trưởng thứ cấp của thân tạo

A. biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cáp.

B. gỗ thứ cấp, tầng sinh bần, mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gỗ lõi.

C. biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rày thứ cấp.

D. tầng sinh mạch, vỏ gỗ sơ cấp, mạch rây thứ cấp.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Kết quả sinh trưởng thứ cấp của thân tạo gỗ thứ cấp, tầng sinh bần, mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gỗ lõi.

Chọn B

Câu 4

4. Ở thực vật, gibêrelin có tác dụng

A. tăng số lần nguyên phân, kích thích tăng trưởng chiều cao của cây.

B. kích thích nảy mầm của hạt.

C. kích thích phân chia tê bào và kích thích sinh trưởng chồi bên 

D. kích thích ra rễ phụ.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết hoocmon ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Ở thực vật, gibêrelin có tác dụng tăng số lần nguyên phân, kích thích tăng trưởng chiều cao của cây.

Chọn A

Câu 5

5. Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là

A. axit abxixic.                     B. xitôkinin

C. êtilen.                              D. auxin.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết hoocmon ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là êtilen. 

Chọn C

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.