Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1 (2 điểm):

Điền số thích hợp vào ô trống: 

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

4 + 1 = ...                                   8 – 6 = ...

10 – 9 = ...                                 3 + 3 = ...

5 + 2 = ...                                  7 – 6 = ...

3 – 1 = ...                                   4 + 6 = ...

Bài 3 (3 điểm):

a) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

                      4 ... 5

                      8 ... 2 + 6

                      5 + 1 ... 10 – 3

                      3 + 4 ... 9 – 2

b) Cho các số 8, 3, 5. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

Trên hình vẽ có:

….. hình chữ nhật

….. hình vuông

….. hình tròn

….. hình tam giác

Bài 5 (2 điểm): Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây: 

Lời giải

Bài 1:

Phương pháp:

Tính lần lượt các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải:

Ta có:  7 – 5 = 2 ;

            2 + 8 = 10 ;

            10 – 6 = 4.

Vậy ta có kết quả như sau: 

Bài 2:

Phương pháp:

Nhẩm phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 đã được học rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải:

4 + 1 = 5                                    8 – 6 = 2

10 – 9 = 1                                  3 + 3 = 6

5 + 2 = 7                                    7 – 6 = 1

3 – 1 = 7                                    4 + 6 = 10

Bài 3:

Phương pháp:

So sánh, khi đếm xuôi từ 0 đến 10, số nào được đếm trước thì có giá trị bé hơn.

Cách giải:

a)    4 < 5 ;

       8 = 2 + 6 ;

       5 + 1 < 10 – 3 (Vì 5 + 1 = 6; 10 – 3 = 7 và 6 < 7) ;

       3 + 4 = 9 – 2 (Vì 3 + 4 = 7; 9 – 2 = 7 và 7 = 7).

b) So sánh các số ta có: 3 < 5 < 8.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 3, 5, 8.

Bài 4:

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ rồi dựa vào kiến thức đã học về hình dạng các hình để tìm các hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác có trong hình vẽ.

Cách giải: 

Trên hình vẽ có:

+) 4 hình chữ nhật ;

+) 5 hình vuông ;

+) 4 hình tròn ;

+) 3 hình tam giác.

Bài 5:

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ rồi nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh. 

Cách giải:


Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay