3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN

Bình chọn:
4.8 trên 116 phiếu
Lý thuyết về thực hành đo độ dài (toán lớp 1)

Đo độ dài bằng gang tay.

Xem chi tiết

Lý thuyết về giải bài toán có lời văn (tiếp theo)

Bài toán: Nhà AN có 9 con gà.

Xem chi tiết

Lý thuyết một chục, tia số

10 đơn vị = 1 chục.

Xem chi tiết

Lý thuyết về độ dài đoạn thẳng

Dài hơn, ngắn hơn

Xem chi tiết

Bài 1, bài 2, bài 3 sgk trang 94 toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 94, 95 SGK Toán 1. Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng, Bài 3: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 97 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 96, 97 SGK Toán 1. Bài 1: Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn ?, Bài 2: Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu);Bài 3: Tô màu vào băng giấy ngắn nhất.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 1. Bài 1: Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn

Xem lời giải

Bài 1, bài 2 trang 101, 102 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 101, 102 SGK Toán 1. Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống,Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn (theo mẫu),

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 bài 4 trang 103, 104 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số,Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống,Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 105, 106 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 105, 106 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số, Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống, Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 107 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10, rồi đọc các số đó, Bài 2: Trả lời câu hỏi,Bài 4: Trả lời câu hỏi.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 108 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 109 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 110 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 111 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 111 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 112 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 113

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 113 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Tính,Bài 4: so sánh,Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 sgk trang 114 toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 114 SGK Toán 1. Bài 1: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số sau.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 115 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 115, 116 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 117, 118 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3 trang 117, 118 SGK Toán 1. Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất