Lý thuyết về giải bài toán có lời văn (tiếp theo) (toán lớp 1)

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Bài toán: Nhà AN có 9 con gà.

Các bài liên quan