1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC

Bình chọn:
4.6 trên 109 phiếu
Lý thuyết hình tam giác - Toán 1

Hình tam giác.

Xem chi tiết

Lý thuyết nhiều hơn, ít hơn (toán lớp 1)

Giới thiệu hình vẽ nhiều hơn, ít hơn.

Xem chi tiết

Lý thuyết về số 10

Số 10.

Xem chi tiết

Lý thuyết về số 0

Lý thuyết về số 0.

Xem chi tiết

Lý thuyết về số 9

Lý thuyết về số 9.

Xem chi tiết

Lý thuyết về số 8

Lý thuyết về số 8

Xem chi tiết

Lý thuyết về số 7

Số 7.

Xem chi tiết

Lý thuyết về số 6 (toán lớp 1)

Lý thuyết về số 6.

Xem chi tiết

Lý thuyết bằng nhau. dấu = (toán lớp 1)

Dấu bằng.

Xem chi tiết

Lý thuyết hình vuông, hình tròn

Hình vuông, hình tròn.

Xem chi tiết

Lý thuyết về lớn hơn, dấu >

Dấu lớn hơn.

Xem chi tiết

Lý thuyết bé hơn, dấu <

Dấu bé hơn.

Xem chi tiết

Lý thuyết các số 1,2,3 toán lớp 1

Các số 1,2,3.

Xem chi tiết

Lý thuyết các số 1, 2, 3, 4, 5

Các số 1,2 ,3,4,5.

Xem chi tiết

Bài 1, bài 2, bài 4 trang 8 sgk toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Toán 1. Bài 1: Tô màu vào hình vuông.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1

Giải bài 1, 2 trang 10 SGK Toán 1. Tô màu vào hình tam giác.

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 sgk toán 1

Giải bài 2 trang 12 SGK Toán 1. Viết số theo mẫu (vào ô trống).

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 sgk toán 1

Giải bài 3 trang 12 SGK Toán 1. Viết số hoặc về số chấm tròn thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1 trang 13 sgk toán 1

Giải bài 1 trang 13 SGK Toán 1. Viết số thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 sgk toán 1

Giải bài 2 trang 13 SGK Toán 1. Điền số vào hình a, b, c, d, e, f.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất