Lý thuyết bằng nhau, dấu =

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Dấu bằng.

Các bài liên quan