Bài 2, 3, 4 trang 22, 23 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Giải bài 2, 3, 4 trang 22, 23 SGK Toán 1. Bài 2: Viết (theo mẫu), Bài 3: so sánh,Bài 4: Viết (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Viết (theo mẫu):

 

Phương pháp giải :

- Đếm số lượng các vật.

- Viết theo mẫu.

Cách giải :

Bài 3

Điền dấu \(<\;;\;>;=\;\) vào chỗ chấm:

5....4                 1...2             1....1

3....3                 2...1             3....4

2....5                 2...2             3...2

Phương pháp giải :

 So sánh các số rồi viết dấu thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

5 > 4                 1 < 2             1 = 1

3 = 3                 2 > 1             3 < 4

2 < 5                 2 = 2             3 > 2

Bài 4

Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải :

- Đếm các vật có trong mỗi hình.

- So sánh rồi viết theo mẫu.

Cách giải :

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bằng nhau. Dấu =