Bài 2, 3, 4 trang 22, 23 SGK Toán 1


Giải bài 2, 3, 4 trang 22, 23 SGK Toán 1. Bài 2: Viết (theo mẫu), Bài 3: so sánh,Bài 4: Viết (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Viết (theo mẫu):

  

Phương pháp giải:

- Đếm số lượng các vật.

- Viết theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

 

Quảng cáo
decumar

Bài 3

Điền dấu \(<\;;\;>;=\;\) vào chỗ chấm:

5....4                 1...2             1....1

3....3                 2...1             3....4

2....5                 2...2             3...2 

Phương pháp giải:

 So sánh các số rồi viết dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

5 > 4                 1 < 2             1 = 1

3 = 3                 2 > 1             3 < 4

2 < 5                 2 = 2             3 > 2

Bài 4

Viết (theo mẫu):

 

 

Phương pháp giải:

- Đếm các vật có trong mỗi hình.

- So sánh rồi viết theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay