Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Bình chọn:
4.4 trên 35 phiếu