Giải toán có lời văn

Bình chọn:
4.7 trên 76 phiếu
  • Bài 1, bài 2, bài 3 trang 117, 118 sgk toán lớp 1

    Bài 1, bài 2, bài 3 trang 117, 118 sgk toán lớp 1

    Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng,Bài 2: Lúc đầu tổ em có 6 ban, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ?Bài 3: Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con ?