4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN

Bình chọn:
4.7 trên 101 phiếu
Lý thuyết về đồng hồ, thời gian

Đồng hồ, thời gian.

Xem chi tiết

Bài tập về đồng hồ, thời gian

Giải bài tập trang 164 SGK Toán 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Xem lời giải

Lý thuyết về Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

35 + 24 = .....

Xem chi tiết

Lý thuyết về Phép trừ trong phạm vi 100

65 - 30 = , 5 trừ 0 bằng 5, viết 5. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3.

Xem chi tiết

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 158 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 158 SGK Toán 1. Bài 1: a) Tính,Bài 3: Quyển sách của Lan gồm 64 trang.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 154, 155 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 154, 155 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: Lớp 1A trồng được 35 cây, Bài 4: Đo độ dài của mỗi đoạn thẳng

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 156 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn ?

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 157 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 157 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Nối (thep mẫu), Bài 4: Lúc đầu con ốc sên bò được 15cm.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 159 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 159 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 160 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 160 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2 trang 161 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2 trang 161 SGK Toán 1. Bài 1: Trong mỗi tuần lễ,Bài 2: Đọc tờ lịch của ngày hôm nay rồi viết lần lượt tên ngày trong tuần, ngày trong tháng, tên tháng:

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 162 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 162 SGK Toán 1. Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính ?Bài 4: Hà và Lan hái được 68 bông hoa.

Xem lời giải

Bài 1, bài 3, bài 4 trang 163 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 3: So sánh, Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 165, 166 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 165, 166 SGK Toán 1. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 sgk trang 167 toán lớp 1

Giải bài 1, 3 trang 167 SGK Toán 1. Bài 1: Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng,Bài 3: Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 4 trang 168 sgk toán

Giải bài 1, 2, 4 trang 168 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính, Bài 4: Nối đồng hồ với câu thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 169 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 169 SGK Toán 1. Bài 1: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn. Bài 2: Một thanh gỗ dài 97cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 170 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 1. Bài 2: So sánh các số. Bài 3: a) Khoanh vào số lớn nhất. Bài 4: Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 171 SGK Toán 1. Bài 1: Tính. Bài 2: Tính. Bài 3: Số ?

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 172 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 172 SGK Toán 1. Bài 1: Số ? Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. Bài 3: Lan gấp được 10 cái thuyền.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất