Lý thuyết về Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)-toán lớp 1

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

35 + 24 = .....

Các bài liên quan