Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1 (2 điểm): Điền số và dấu <, >, = thích hợp vào ô trống: 

Bài 2 (2 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính: 

Bài 3 (3 điểm): Cho các số 3, 7, 9.

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10?

Bài 4 (2 điểm): Nối: 

Bài 5 (1 điểm): Tìm hình thích hợp để đặt vào dấu “?”. 

A.                           B. 

C.                           D. 

Lời giải

Bài 1:

Phương pháp:

- Đếm số đồ vật ở mỗi hình rồi điền số vào ô trống.

- So sánh, khi đếm xuôi từ 0 đến 10, số nào được đếm trước thì có giá trị bé hơn.

Cách giải: 

Bài 2:

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ rồi đếm số đồ vật hoặc con vật ở mỗi hình và tìm phép tính thích hợp (phép cộng hay phép trừ), sau đó viết phép tính tương ứng rồi tính.

Cách giải:

a) 5 + 4 = 9

b) 10 – 6 = 4

c) 6 + 3 = 9

d) 7 – 3 = 4

Bài 3:

Phương pháp:

So sánh, khi đếm xuôi từ 0 đến 10, số nào được đếm trước thì có giá trị bé hơn.

Cách giải:

a) So sánh các số đã cho ta có: 9 > 7 > 3.

Vậy các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 9, 7, 3.

b) Trong các số đó, số 9 là số lớn nhất, số 3 là số bé nhất.

c) Trong các số đó, số vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10 là số 9.

Bài 4:

Phương pháp:

Nhẩm phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 đã được học để tính nhẩm kết quả các phép tính đã cho, sau đó nối kết quả với các số tương ứng.

Cách giải:

Ta có:  3 + 4 = 7 ; 10 – 2 = 8 ;

            5 + 1 = 6 ; 8 – 1 = 7 ;

            9 – 3 = 6 ; 6 + 2 = 8.

Vậy ta nối như sau:  

 

Bài 5:

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ để cho để tìm thứ tự xuất hiện của các hình, từ đó tìm được hình còn thiếu cần điền vào dấu “?”.

Cách giải:

Quan sát hình vẽ đã cho ta thấy các hình được sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải là hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.

Do đó hình thích hợp để đặt vào dấu “?” là hình tam giác.

Chọn đáp án C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay