Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Cánh Diều


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính: 

4 + 3 = ….                                6 – 2 = …..

2 + 5 = ….                                10 – 0 = …

5 + 1 = ….                                9 – 7 = ….

3 + 7 = ….                                5 + 3 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

… hình chữ nhật

… hình tròn 

… hình vuông

Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +,  – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1 …. 3 = 4                                7 … 3 = 4

2 …. 2 = 4                                3 …. 5 = 8

9 … 7 = 2                                 4 …. 2 = 6

Bài 5 (2 điểm): Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

Lời giải

Bài 1:

Phương pháp:

Đếm số quả bóng ở mỗi hình rồi điền số vào ô trống.

Cách giải:

Bài 2:

Phương pháp:

Nhẩm phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 đã được học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Em có thể sử dụng hình ảnh hoặc que tính để tìm kết quả.

Cách giải:

4 + 3 = 7                                    6 – 2 = 4

2 + 5 = 7                                   10 – 0 = 10

5 + 1 = 6                                    9 – 7 = 2

3 + 7 = 10                                  5 + 3 = 8

Bài 3:

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ rồi dựa vào kiến thức đã học về hình dạng các hình để tìm các hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật có trong hình vẽ.

Cách giải:

Hình đã cho có:

+) 8 hình chữ nhật (được tô màu cam) ;

+) 3 hình tròn (được tô màu xanh) ;

+) 10 hình vuông (được tô màu tím).

Bài 4:

Phương pháp:

Dựa vào bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 đã học rồi điền dấu +, – thích hợp vào chỗ chấm để có các phép tính đúng.

Cách giải: 

1 + 3 = 4                                      7 – 3 = 4

2 + 2 = 4                                      3 + 5 = 8

9 – 7 = 2                                      4 + 2 = 6

Bài 5:

Phương pháp:

- Tính giá trị của các phép toán.

- Xác định số ở ô vuông là 9 (vì 8 < 9 < 10).

- Nối các phép toán có giá trị bằng 9 với ô vuông.

Cách giải:

Ta có:

2 + 5 = 7 ;                                10 – 4 = 6 ;

3 + 6 = 9 ;                                10 – 1 = 9 ;

3 + 4 = 7 ;                                 8 < 9 < 10.

Vậy ta có kết quả như sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay