Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Cánh Diều


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

                     3 …. 8

                     5 …. 4

                     9 …. 9

                     1 + 3 …. 7 – 2

                     3 + 4 …. 9 – 2

                     6 + 1 …. 4 + 2

Bài 2 (2 điểm): Tính:

2 + 6 = ….                               3 + 2 = ….

1 + 4 = ….                               6 + 4 = ….

9 – 5 = ….                               7 – 5 = ….

6 – 1 = ….                               10 – 3 = ….

Bài 3 (3 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1 …. 2 = 3                              7 … 4 = 3

5 … 3 = 2                               3 …. 7 = 10

2 … 7 = 9                               6 …. 1 = 5

Bài 5 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình vẽ, có ….hình vuông và ….hình tam giác.

Lời giải

Bài 1:

Phương pháp:

So sánh, khi đếm xuôi từ 0 đến 10, số nào được đếm trước thì có giá trị bé hơn. 

Cách giải:

     3 < 8

     5 > 4

     9 = 9

     1 + 3 < 7 – 2 (Vì 1 + 3 = 4; 7 – 2 = 5 và 4 < 5). 

     3 + 4 = 9 – 2 (Vì 3 + 4 = 7; 9 – 2 = 7 và 7 = 7).

     6 + 1 > 4 + 2 (Vì 6 + 1 = 7; 4 + 2 = 6 và 7 > 6).

Bài 2:

Phương pháp:

Nhẩm phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 đã được học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Em có thể sử dụng hình ảnh hoặc que tính để tìm kết quả.

Cách giải:

2 + 6 = 8                                  3 + 2 = 5

1 + 4 = 5                                  6 + 4 = 10

9 – 5 = 4                                   7 – 5 = 2

6 – 1 = 5                                   10 – 3 = 7

Bài 3:

Phương pháp: 

- Đếm số quả ở mỗi hình rồi điền số vào ô trống.

- Thực hiện phép cộng và phép trừ tương ứng rồi điền kết quả vào ô trống.

Cách giải:

 

Bài 4:

Phương pháp: 

Dựa vào bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 đã học rồi điền dấu +, – thích hợp vào chỗ chấm để có các phép tính đúng.

Cách giải:

1 + 2 = 3                                  7 – 4 = 3

5 – 3 = 2                                  3 + 7 = 10

2 + 7 = 9                                  6 – 1 = 5

Bài 5: 

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ rồi dựa vào kiến thức đã học về hình dạng các hình để tìm các hình tam giác, hình vuông có trong hình vẽ.

Cách giải:

Trong hình vẽ có:

+) 3 hình vuông (được tô màu vàng).

+) 5 hình tam giác (được tô màu xanh da trời). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay