Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Cánh Diều


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1 (2 điểm):  Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống: 

Bài 2 (2 điểm): Tính:

5 + 2 = …                                4 + 1 = …

10 – 0 =                                   9 – 3 = …

3 + 4 = …                                8 – 4 = …

6 – 6 = …                                2 + 7 = …

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + …. = 7                               … + 1 = 5

9 – … = 5                                4 + … = 6

8 – … = 3                                7 + … = 7

Bài 4 (2 điểm): Nối mỗi phép tính với kết quả đúng: 

 

Bài 5 (2 điểm): Viết các phép cộng có kết quả bằng 9 từ các số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 (theo mẫu):

Mẫu: 2 + 7 = 9.

Lời giải

Bài 1:

Phương pháp:

Đếm số đồ vật ở mỗi hình rồi so sánh các số vừa tìm được, sau đó điền dấu thích hợp vào ô trống.

Cách giải: 

Bài 2

Phương pháp:

Nhẩm phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 đã được học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Em có thể sử dụng hình ảnh hoặc que tính để tìm kết quả.

Cách giải: 

5 + 2 = 7                                  4 + 1 = 5

10 – 0 = 10                              9 – 3 = 7

3 + 4 = 7                                  8 – 4 = 4

6 – 6 = 0                                  2 + 7 = 9

Bài 3

Phương pháp:

Nhẩm phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 đã được học rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Cách giải: 

3 + 4 = 7                                  4 + 1 = 5

9 – 4 = 5                                  4 + 2 = 6

8 – 5 = 3                                  7 + 0 = 7

Bài 4 (2 điểm):

Phương pháp:

- Tính giá trị của các phép toán.

- Nối các phép toán với kết quả tương ứng.

Cách giải:

Ta có:

5 – 2 = 3 ;                                8 + 0 = 8 ;

4 + 3 = 7 ;                                9 – 5 = 4 ;

8 – 1 = 7 ;                                7 – 3 = 4 ;

3 + 6 = 9 ;                                5 + 5 = 10.

Vậy ta nối như sau: 

 

Bài 5

Phương pháp:

Nhẩm phép cộng trong phạm vi 9 rồi viết các phép cộng có kết quả bằng 9 từ các số đã cho.

Cách giải:

Các phép cộng có kết quả bằng 9 từ các số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 là: 

1 + 8 = 9 ;                               8 + 1 = 9 ;

2 + 7 = 9;                                7 + 2 = 9 ;

4 + 5 = 9 ;                               5 + 4 = 9.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay