Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Cánh Diều


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1 (2 điểm): Nối: 

Bài 2 (3 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp:

Bài 3 (2 điểm): Cho các số 4, 1, 8, 9. Hãy:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. 

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

Hình đã cho có:

…… khối hình lập phương

…… khối hình hộp chữ nhật

Bài 5 (1 điểm): Nối các số từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh: 

Lời giải

Bài 1:

Phương pháp:

Đếm số đồ vật ở mỗi hình rồi nối với số tương ứng.

Cách giải:

Bài 2:

Phương pháp: 

Quan sát hình vẽ rồi đếm số đồ vật hoặc con vật ở mỗi hình và tìm phép tính thích hợp (phép cộng hay phép trừ), sau đó viết phép tính tương ứng rồi tính.

Cách giải:

Bài 3:

Phương pháp:

So sánh, khi đếm xuôi từ 0 đến 10, số nào được đếm trước thì có giá trị bé hơn.

Cách giải:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 4, 8, 9.

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 4, 1.

Bài 4:

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ và dựa vào kiến thức đã học về hình dạng các hình để liệt kê các khối hình lập phương, khối hình hộp chữ nhật có trong hình vẽ.

Cách giải:

Hình đã cho có:

+) 6 khối hình lập phương (đó là 6 khối rubic).

+) 5 khối hình hộp chữ nhật (đó là 5 miếng bánh).

Bài 5:

Phương pháp:

Lần lượt nối các số từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh đã cho.

Cách giải:


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay