Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

3 + 1 = …                                7 – 5 = …

2 + 6 = …                                4 – 2 = …

7 + 3 = …                               10 – 6 = …

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

Hình đã cho có:

…… hình tam giác

…… hình tròn

…… hình vuông

Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +,  – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

2 … 1 = 3                           5 … 4 = 1

8 … 4 = 4                           6 … 3 = 9

5 … 5 = 10                         7 … 1 = 6

Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ 1 tới 10 sau đó tô màu để hoàn thiện bức tranh: 

Lời giải

Bài 1:

Phương pháp:

Đếm số đồ vật ở mỗi hình rồi khoanh tròn vào kết quả.

Cách giải:

Bài 2:

Phương pháp:

Nhẩm phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 đã được học rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải:

3 + 1 = 4                                   7 – 5 = 2

2 + 6 = 8                                   4 – 2 = 2

7 + 3 = 10                                 10 – 6 = 4

Bài 3:

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ rồi dựa vào kiến thức đã học về hình dạng các hình để tìm các hình tam giác, hình tròn, hình vuông có trong hình vẽ.

Cách giải:

Hình đã cho có:

+) 8 hình tam giác ;

+) 7 hình tròn ;

+) 9 hình vuông.

Bài 4:

Phương pháp:

Dựa vào bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 đã học rồi điền dấu +, – thích hợp vào chỗ chấm để có các phép tính đúng.

Cách giải:

2 + 1 = 3                                     5 – 4 = 1

8 – 4 = 4                                     6 + 3 = 9

5 + 5 = 10                                   7 – 1 = 6

Bài 5:

Phương pháp:

Lần lượt nối các số từ 1 tới 10 để hoàn thiện bức tranh đã cho.

Cách giải:


Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay