Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9

Đề bài

A.TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Máy phát điện xoay chiều gồm các bộ phận chính nào dưới đây?

A. nam châm  vĩnh cửu và 2 thanh quét

B. ống dây điện có lõi sắt và hai vành khuyên

C. cuộn dây dẫn và nam châm

D. cuộn dây dẫn và lõi sắt

Câu 2. Khi cho dòng điện xoay chiều vào cuộn dây dẫn ở hình 2 thì miếng sắt A ở trạng thái nào dưới đây

 

A. không bị hút không bị đẩy

B. bị đẩy ra

C. bị hút chặt

D. bị hút đẩy luôn phiên

Câu 3. Cuộn dây sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn dây thứ cấp 2000 vòng, khi đặt vao hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 12V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là

A. 200V

B. 220V

C. 120V

D. 240V

 Câu 4. Chọn cách vẽ đúng trên hình sau

 

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu 5. Chọn cách vẽ đúng trên hình sau

 

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình B và C

D. Hình C

Câu 6. Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ cho tia ló có đặc điểm nào dưới đây 

A. Đi qua tiêu điểm

B. Song song trục chính

C. Đi qua quang tâm

D. Có đường kéo dài đi qua tiêu điểm

Câu 7: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính 15 cm. Ảnh sẽ ngược chiều vật khi tiêu cự thấu kính là:

A. 40cm

B. 30cm

C. 20cm

D. 10cm

Câu 8: Sự điều tiết của mắt có tác dụng gì?

A. Làm tăng độ lớn của vật

B. Làm ảnh của vật hiện rõ nhất trên màng lưới

C. Làm tăng khoảng cách đến vật

D. Làm giảm khoảng cách đến vật

Câu 9: Mắt cận muốn hình rõ cách vật ở vô cực mà không cần điêu tiết thì phải đeo kính:

A. Hội tụ có tiêu cự f = OCv

B. Hội tụ có tiêu cự f = OCc

C. Phân kỳ có tiêu cự f = OCv

D. Phân kỳ  có tiêu cự f = OCc

Câu 10. Khi nhìn một vật qua kính lúp thì ảnh có đặc điểm gì

A. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật

B. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật

C. ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật

D. ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật

Câu 11. Trong các trường hợp nào sau đây, chùm tia sáng trắng không bị phân tích thành các chùm sáng có màu khác nhau? Cho chùm sáng trắng

A. Đi qua một lăng  kính

B. Phản xạ trên một gương phẳng

C. Phản xạ trên mặt ghi âm của một đĩa CD

D. Chiếu vào các váng dầu, mơ hay bong bóng xà phòng

Câu 12. Để thu được ánh sáng màu đỏ ta phải làm như thế nào

A. Chiếu ánh sáng đỏ quan tấm lọc màu trắng

B. Chiếu ánh sáng đỏ hoặc ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ

C. Cả hai cách A và B

D. Chiếu ánh sáng trắng quakính lọc màu khác màuđỏ

Câu 13. Nguồn năng lượng nào dưới đây chưa thể dùng cung cấp làm nhà máy điện

A. Năng lượng của gió thổi

B. Năng lượng của dòng nước chảy

C. Năng lượng của sóng thần

D. Năng lượng của than đá

Câu 14. Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng hay khi vật đó có khả năng

A. Làm tăng thể tích vật khác

B. Làm nóng một vật khác

C. Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động

D. Nổi được trên mặt nước

Câu 15. Dưới ánh sáng đỏ và ánh sáng lục, ta thấy một dòng chữ có màu đen. Vậy: nếu ánh sáng trắng, dòng chữ ấy sẽ có màu:

A. Đỏ

B. Vàng

C. Lục

D. Xanh thẫm, tím hoặc đen

B.TỰ LUẬN

Câu 16. Đường dây truyền tải điện có chiều dài tổng cộng 10km, có hiệu điện thế 15000V ở hai đầu nơi truyền tải, công suất cung cấp ở nơi truyền tải P = 3.106W. Dây dẫn tải điện cứ 1km có điện trở 2Ω. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây?  

Câu 17: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính hội tụ d=10cm cho một ảnh thật cao gấp 2 vật. hỏi ảnh hiện cách thấu kính bao xa ?

Lời giải chi tiết

1. C

2. D

3. C

4. C

5. D

6. D

7. D

8. B

9. C

10. B

11. B

12. B

13. C

14. B

15. D

Câu 1 : Chọn C

Máy phát điện xoay chiều gồm các bộ phận chính là cuộn dây dẫn và nam châm.

Câu 2 : Chọn D

Khi cho dòng điện xoay chiều vào cuộn dây dẫn ở hình 2 thì miếng sắt A ở trạng thái bị hút, đẩy luôn phiên do dòng điện đổi chiều.

Câu 3 : Chọn C

Theo công thức biến thế \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}}\)

\(\Rightarrow {U_2} = \dfrac{{{U_1}.{N_2}}}{{{N_1}}} = \dfrac{{12.2000}}{{200}} = 120\,V\)

Câu 4 : Chọn C

Chỉ có hình C là đúng.

Câu 5 : Chọn D

Chỉ có hình C là đúng.

Câu 6 : Chọn D

Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ cho tia ló có đặc điểm là: Có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.

Câu 7 : Chọn D

Ảnh sẽ ngược chiều vậy khi là ảnh thật, và khi đó vật phải đặt ngoài tiêu cự, nghĩa là tiêu cự của thấu kính nhỏ hơn 15cm. Trong các kết quả trên chỉ có D là thỏa mãn. 

Câu 8 : Chọn B

Sự điều tiết của mắt có tác dụng gì làm ảnh của vật hiện rõ nhất trên màng lưới, khi đó mắt mới nhìn rõ vật.

 Câu 9 : Chọn C

Mắt cận muốn nhìn rõ các vật ở vô cực mà không cần điều tiết thì phải đeo kính phân kỳ có tiêu cự f = OCv .

Câu 10 : Chọn B

Khi nhìn một vật qua kính lúp thì ảnh có đặc điểm ảnh ảo,cùng chiều, lớn hơn vật.

Câu 11 : Chọn B

Cho chùm sáng trắng không bị phân tích thành các chùm sáng có màu khác nhau khi: Cho chùm sáng trắng phản xạ trên một gương phẳng

Câu 12 : Chọn B

Để thu được ánh sáng màu đỏ ta phải: Chiếu ánh sáng đỏ hoặc ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ.

Câu 13 : Chọn C

Nguồn năng lượng của sóng thần là chưa thể dùng cung cấp làm nhà máy điện, vì tuy rằng có lượng năng lượng lớn nhưng nó xuất hiện rất ít trên thế giới ở 1 địa điểm không định trước chỉ trong vài phút.

Câu 14 : Chọn B

Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng hay khi vật đó có khả năng làm nóng một vật khác. Nên B là đúng.

Câu 15 : Chọn D

Dưới ánh sáng đỏ và ánh sáng lục, ta thấy một dòng chữ có màu đen. Vậy: nếu ánh sáng trắng, dòng chữ ấy sẽ có màu đậm như xanh thẫm, tím hoặc đen.

Câu 16 :

Điện trở dây dẫn \(R = 0,2.2.10 = 4\,Ω\)

Cường độ dòng điện qua dây: \(I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{{{{3.10}^6}}}{{1500}} = 200\,A\)

Công suất hao phí \({P_{hp}} = {I^2}R = {200^2}.4 = 160000W\)

Câu 17 :

Từ giả thiết vật cho ảnh thật cao gấp 2 lần vật ta có hình vẽ.

 

Từ ∆ABO đồng dạng ∆A’B’O

\( \Rightarrow \dfrac {{A'B'} }{ {AB}} =\dfrac {{OA'} }{ {OA}} = \dfrac {{{{d'}}} }{ d} = 2\)

\(d=10 \Rightarrow d’ = 2d = 20cm.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí