Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 9


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Chương 2 - Vật lí 9

Đề bài

Câu 1. Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín?

A. cho thanh nam châm đứng yên trước cuộn dây

B. cho cuộn dây đứng yên trước thanh nam châm

C. cho cuộn dây chuyển động lại gần thanh nam châm

D. khi giữ cho từ trường xuyên qua tiết diện của cuộn dây kín không thay đổi.

Câu 2. Điều nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều?

A. máy phát điện xoay chiều là có hai thành phần cơ bản: nam châm và cuộn dây dẫn

B. nam châm là phần tạo ra từ trường, cuộn dây dẫn là phần trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng

C. phần đứng yên gọi là stato, phần chuyển động gọi là rôto

D. tất cả các kết luận trên.

Câu 3. Dòng điện xoay chiều có tác dụng gì? Hãy chỉ ra kết luận không chính xác

A. tác dụng nhiệt và tác dụng hóa học

B. tác dụng quang

C. tác dụng từ

D. tác dụng sinh lý.

Câu 4. Để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện, trong thực tế người ta thường dùng cách nào?

A. giảm điện trở của dây dẫn

B. giảm công suất của nguồn điện

C. tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện

D. tăng tiết diện của dây dẫn.     

Câu 5. Máy biến thế không hoạt động được với hiệu điện thế (nguồn điện nào)

A. hiệu điện thế 1 chiều

B. hiệu điện thế nhỏ

C. hiệu điện thế lớn

D. hiệu điện thế xoay chiều.

Câu 6. Dòng điện xoay chiều là dòng điện

A. đổi chiều liên tục không theo chu kỳ

B. luân phiên đổi chiều liên tục theo chu kì

C. lúc thì có chiều này lúc thì có chiều ngược lại

D. cả A và C

Câu 7: Máy biến thế dùng để

A. tăng hiệu điện thế

B. giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi

C. làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện

D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế cho phù hợp với việc sử dụng.

Câu 8: Ở thiết bị nào dòng điện xoay chiều chỉ gây tác dụng nhiệt

A. bóng đèn sợi đốt

B. ấm điện

C. quạt điện

D. máy sấy tóc.

Câu 9: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 3000 vòng, cuộn thứ cấp 150 vòng khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là

A. 220V

B. 11V

C. 22V

D. 240V

Câu 10. Người ta truyền tải 1 công suất điện P bằng 1 đường dây dẫn có điện trở 5Ω  thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải  điện là 0,5kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10kV. Công suất điện P bằng:

A. 100000W

B. 20000kW

C. 30000kW                                             

D. 80000kW

Câu 11. Một tia sáng truyền từ nước ra ngoài không khí có góc khúc xạ r?

A. lớn hơn góc tới i

B. nhỏ hơn góc tới i

C. bằng góc tới i

D. cả A, B, C đều có khả năng xảy ra.

Câu 12. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

A. tia sáng đi đến mặt gương bị hắt ngược trở lại

B. tia sáng đi từ môi trường trong suốt này đến môi trường trong suốt khác bị gãy khúc xạ tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

C. tia sáng trắng đi qua 1 lăng kính bị phân tích thành nhiều màu

D. tia sáng trắng đi qua 1 tấm kính màu đỏ thì có màu đỏ.

Câu 13. Trong hình vẽ, biết PQ là mặt phân cách giữa không khí và thủy tinh. I là điểm tới. IN là pháp tuyến. Cách vẽ nào biểu diễn hiện tượng khúc xạ của tia sáng khi đi từ thủy tinh ra không khí là đúng:

 

Câu 14. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng

B. khi góc tới giảm thì góc khúc xạ cũng giảm

C. khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng giảm

D. khi góc tới bằng 00 thì góc khúc xạ cũng bằng 00

Câu 15. Đặt 1 vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính phân kỳ. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có độ cao như thế nào?

A. Lớn hơn vật

B. Nhỏ hơn vật

C. Bằng vật

D. Chỉ bằng 1 nửa vật.

Câu 16. Chiếu 1 chùm tia sáng song song với trục chính vào thấu kính phân kỳ thì chùm tia ló có đặc điểm nào sau đây? Chọn câu trả lời đúng nhất?

A. Chùm tia ló cũng cũng là chùm song song.

B. Chùm tia ló là chùm hội tụ .

C. Chùm tia ló là chùm phân kỳ

D. Chùm tia ló là chùm phân kỳ, đường kéo dài của các tia ló cắt nhau tại tiêu điểm của thấu kính.

Câu 17: Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, ban đầu đặt cách thấu kính 1 khoảng bằng hai lần tiêu cự (2f). Thấu kính sẽ cho ảnh ảo trong trường hợp nào dưới đây?

Từ một vị trí ban đầu

A. dịch vật 1 khoảng f/2 lại gần thấu kính

B. dịch vật 1 khoảng f/2 ra xa thấu kính

C. dịch thấu kính 1 khoảng 3f/2 lại gần vật

D. dịch thấu kính 1 khoảng 3f/2 ra xa vật.

Câu 18: Chọn cách vẽ đúng trên hình sau:

 

A. Hình A và B

B. Hình B

C. Hình B và C

D. Hình C

Câu 19: Một vật đặt vuông góc với trục chính của 1 thấu kính hội tụ tiêu cự f = 12cm cho 1 ảnh thật cách thấu kính 36cm. vật sáng đặt cách thấu kính là:

A. d = 36cm

B. d = 30cm

C. d = 24cm

D. d = 18cm

Câu 20. Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của 1 thấu kính phân kỳ cách thấu kính 20cm cho 1 ảnh thật cách thấu kính 10cm. Tiêu cự của thấu kính là:

A. f = 20cm

B. f = 15cm

C. f = 12cm

D. f = 10cm          

Lời giải chi tiết

1. C

2. D

3. A

4. C

5. A

6. B

7. D

8. B

9. B

10. A

11. A

12. B

13. B

14. C

15. B

16. D

17. C

18. B

19. D

20. A

Câu 1 : Chọn C

Trường hợp cho cuộn dây chuyển động lại gần thanh nam châm sẽ làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín.

Câu 2 : Chọn D

Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều có tất cả các kết luận A, B, C ở trên. Vậy câu đúng là D.

Câu 3 : Chọn A

Dòng điện xoay chiều không có tác dụng  hóa học. Vậy kết luận A là không chính xác.

Câu 4 : Chọn C

Để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện, trong thực tế người ta thường dùng cách tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện.

Câu 5 : Chọn A

Máy biến thế không hoạt động được với hiệu điện thế 1 chiều

Câu 6 : Chọn B

Dòng điện xoay chiều là dòng điện luân phiên đổi chiều liên tục theo chu kì.

Câu 7 : Chọn D

Máy biến thế dùng để làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế cho phù hợp với việc sử dụng.

Câu 8 : Chọn B

Ở ấm điện dòng điện xoay chiều chỉ gây tác dụng nhiệt.

Câu 9 : Chọn B

Theo công thức biến thế \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} \)

\(\Rightarrow {U_2} = \dfrac{{{U_1}{N_2}}}{{{N_1}}} = \dfrac{{220.150}}{{3000}} = 11\,V\)

Câu 10 : Chọn A

 Từ công thức

\({P_{hp}} = R{{{P^2}} \over {{U^2}}}\)

\(\Rightarrow P = U\sqrt {{{{P_{hp}}} \over R}}  = 10000.\sqrt {{{500} \over 5}}  \)\(\;= 100000W\)

Câu 11 : Chọn A

Một tia sáng truyền từ nước ra ngoài không khí có góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

Câu 12 : Chọn B

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là: tia sáng đi từ môi trường trong suốt này đến môi trường trong suốt khác bị gãy khúc xạ tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

Câu 13 : Chọn B

Cách vẽ ở hình B biểu diễn hiện tượng khúc xạ của tia sáng khi đi từ thủy tinh ra không khí là đúng vì có góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

Câu 14 : Chọn C

Khi truyền từ không khí sang nước và thủy tinh thì i > r và ngược lại.

Câu 15 : Chọn B

Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính phân kỳ luôn có độ cao nhỏ hơn vật.

Câu 16 : Chọn D

Chiếu 1 chùm tia sáng song song với trục chính vào thấu kính phân kỳ thì chùm tia ló có đặc điểm là chùm phân kỳ, đường kéo dài của các tia ló cắt nhau tại tiêu điểm của thấu kính.

Câu 17 : Chọn C

Thấu kính sẽ cho ảnh ảo nếu từ vị trí ban đầu, dịch thấu kính 1 khoảng 3f/2 lại gần vật. Khi này, vật sẽ nằm trong khoảng tiêu cự OF.

Câu 18 : Chọn B

Dựa vào 3 tia đặc biệt chỉ có hình B là đúng.

Câu 19 : Chọn D

Hình vẽ và lập luận dựa vào tam giác đồng dạng, ta có

\( \dfrac {d }{ {d'}} = \dfrac {f }{ {f - d'}} \Leftrightarrow \dfrac {d }{ {36}} = \dfrac {{12} }{ {36 - 12}} =\dfrac {1 }{ 2}\)

\(d = 18cm\)

Câu 20 : Chọn A

 

Xét tam giác đồng dạng ta có công thức:

\( \dfrac {d }{ {d'}} =\dfrac {f }{ {f - d'}} \Leftrightarrow \dfrac {{20} }{ {10}} =\dfrac {f }{ {f - 10}} = 2\)

\(2f – 20 = f \Rightarrow f = 20cm\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí