Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Vật lí 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Vật lí 6

Đề bài

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của chất rắn?

A. Chất rắn nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm.

B. Chất rắn co lại khi nhiệt độ tăng, nở ra khi nhiệt độ giảm

C. Chất rắn không thay đổi hình dạng và kích thước khi nhiệt độ thay đổi.

D. Khối lượng của chất rắn tăng khi nhiệt độ thay đổi.

Câu 2. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở ra vì nhiệt của các chất rắn khác nhau?

A. Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt giống nhau.

B. Các chất rán khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau.

C. Các chất rắn khác nhau, không thay đổi kích thước khi nhiệt độ thay đổi

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Câu 3. Khi làm nóng một lượng chất lỏng đựng trong bình thuỷ tinh thì khối lượng riêng của chất lỏng thay đổi như thế nào?

A. Giảm.

B. Tăng.

C. Không thay đổi.    

D. Thoạt đầu giảm rồi sau mới tăng.

Câu 4. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về thể tích của khối khí trong một bình thủy tinh đậy kín khi được đun nóng?

A. Thể tích không thay đổi vì bình thủy tinh đậy kín.

B. Thể tích tăng.

C. Thể tích giảm.

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Câu 5. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở ra vì nhiệt của chất khí?

A. Chất khí nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm.

B. Chất khí co lại khi nhiệt độ tăng, nở ra khi nhiệt độ giảm

C. Thể tích của chất khí không thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.

D. Khối lượng của chất khí tăng khi nhiệt độ thay đổi.

TỰ LUẬN

Câu 6. Trong xây dựng người ta thường đổ bêtông và chọn cốt bằng thép (thường gọi là bê tông cốt thép) vì sao?

Câu 7. Khi lắp khâu vào cán dao, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vì sao?

Câu 8. Một bình đun nước có thể tích 200 lít ở 20°C. Khi nhiệt độ tăng từ 20°C đến 80°C thì một lít nước nở thêm 27cm. Hãy tính thể tích của nước trong bình khi nhiệt độ lên đến 80°C.

Lời giải chi tiết

Câu 1: Chọn A

Kết luận đúng: Chất rắn nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm.

Câu 2: Chọn B

Kết luận đúng: Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau

Câu 3: Chọn A

Khi làm nóng một lượng chất lỏng thì khối lượng riêng của chất lỏng giảm.

Câu 4: Chọn B

Khối khí trong một bình thủy tinh đậy kín khi được đun nóng vì bình nở ra nên chất khí trong bình cũng có thể tích tăng.

Câu 5: Chọn A.

Khi nói về sự nở ra vì nhiệt của chất khí ta thấy: Chất khí nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm.

Câu 6: Trong xây dựng người ta thường đổ bêtông và chọn cốt bằng thép vì bêtông và thép dãn nở vì nhiệt giống nhau nên khi nhiệt độ thay đổi bêtông không bị nứt.

Câu 7: Khi chế tạo để khâu ôm thật chặt vào cán dao, người thợ rèn chọn ban đầu chu vi khâu nhỏ hơn chu vi cán dao, sau đó phải nung nóng khâu cho khâu nở ra rồi mới tra vào cán. Sau đó làm nguội (cho vào nước), khâu lạnh đi ôm chặt vào cán dao.

Câu 8.

200 lít nước nở thêm: \(200 . 27 = 5400\) (cm3) \(= 5,4\) (lít)

Thể tích nước trong bình ở 80°C là 205,4 lít.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí