Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 6


Đề bài

Câu 1. Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì

A. Khối lượng của vật giảm đi.

B. Thể tích của vật giảm đi.

C. Trọng lượng của vật giảm đi.

D. Trọng lượng của vật tăng lên.

Câu 2. Khi nút thuỷ tinh của một lọ thuỷ tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách nào dưới đây?

A. Nóng nút.    

B. Làm nóng cổ lọ.

C. Làm lạnh cổ lọ.      

D. Làm lạnh đáy lọ.

Câu 3. Các trụ bêtông cốt-thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi vì:

A. Bêtông và lõi thép không bị nở vì nhiệt.

B. Bêtông và lõi thép nở vì nhiệt giống nhau.

C. Bêtông nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên không bị thép làm BOL

D. Lõi thép là vật đàn hồi nên lõi thép biến dạng theo bêtong

Câu 4: Trong các cách sắp xếp các chất răn nở vì nhiệt sau đây, cách nào đúng?

A. Nhôm, đồng. sẳt.    

B. Sắt, đồng,nhôm.

C. Sắt, nhôm, đồng.   

D. Đồng, nhôm, sắt.

Câu 5. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở ra vì nhiệt của chất

A. Chất lỏng co lại khi nhiệt độ tăng, nở ra khi nhiệt độ giảm.

B. Chất lỏng nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm,

C. Chất lỏng không thay đổi thể tích khi nhiệt độ thay đổi.

D. Khối lượng riêng của chât lỏng tăng khi nhiệt độ thay đổi.

Câu 6. Khi tăng nhiệt độ của một lượng nước từ 0°c đến 4°c thì

A. Nước co lại, thể tích nước giảm đi.

B. Nước co lại, thể tích nước tăng lên.

C. Thể tích nước không thay đồi.

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Câu 7. Biết khi nhiệt độ tăng từ 20°c đến 50°C thì 1 lít nước nở thêm 10,2cm3. Vậy 2000cm3 nước ban đầu ở 20°C khi được đun nóng tới 50°C thì sẽ có thể tích là

A. 20,4 cm3.

B. 2010,2cm3.

C. 2020,4cm3

D. 20400cm3.

Câu 8. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của không khí và khí ôxi?

A. Không khí nở vì nhiệt nhiều hơn ôxi.

B. Không khí nở vì nhiệt ít hơn ôxi.

C. Không khí và ôxi nở vì nhiệt như nhau.

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Câu 9. Khi đi xe đạp trời nắng không nên bơm căng lổp xe vì

A. Lốp xe dễ bị nổ.

B. Lổp xe bị xuống hơi.

C. Không có hiện tượng gì xảy ra đối với lốp xe.

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Câu 10. Quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhứng vào nước nóng sẽ phồng lên vì

A. Vỏ quả bóng gặp nóng nở ra.

B. Không khí bên trong quả bóng nở ra khi nhiệt độ tăng,

C. Không khí bên trong quả bóng co lại.

D. Nước bên ngoài ngấm vào bên trong quả bóng. 

Lời giải chi tiết

Câu 1: Chọn B.

Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì thể tích của vật giảm đi.

Câu 2: Chọn B.

Câu 3: Chọn B

Tất cả các chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi

=>Khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê-tông cốt thép không bị nứt vì bê-tông và thép nở vì nhiệt như nhau

Câu 4: Chọn B

Cách sắp xếp các chất rắn nở vì nhiệt từ ít tới nhiều là: sắt, đồng, nhôm.

Câu 5

Chọn B

Chất lỏng nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm.

Câu 6: 

Chọn A

Khi tăng nhiệt độ của một lượng nước từ 0°C đến 4°C thì nước co lại . Đó là sự nở đặc biệt của nước.

Câu 7: 

Chọn C .

Ta có 2000cm3= 2 lít

Vậy 2 lít nước nở thêm 2.10,2 = 20,4cm3.

Do đó thể tích sau khi nở là V = 2000 + 20,4 = 2020,4cm3.

Câu 8: 

Chọn C

Mọi chất khí đều nở vì nhiệt như nhau.

Vậy kết luận đúng là C: Không khí và ôxi nở vì nhiệt như nhau.

Câu 9: Chọn A

Khi đi xe đạp trời nang không nên bơm căng lốp xe vì lốp xe dễ bị nổ do không khí bị nở ra.

Câu 10: Chọn B.

Quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng sẽ phồng lên vì không khí bên trong quả bóng nở ra khi nhiệt độ tăng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.