Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9

Đề bài

Câu 1. Em hãy cho biết trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng thông dụng, điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào để có thể sử dụng trực tiếp? Cho ví dụ.

Câu 2. Trong nhà máy thủy điện có 1 tua bin. Khi tua bin quay làm máy phát điện quay theo, cung cấp cho ta năng lượng điện, tua bin quay liên tục nhờ nước ở hồ chứa mà không mất công bơm lên. Phải chăng tua bin này là một động cơ vĩnh cửu? Vì sao?

Câu 3. Một nhà máy nhiệt điện mỗi giờ tiêu tốn trung bình 10 tấn than đá, công suất điện trung bình của nhà máy là 2,03.107 W biết năng lượng do 1kg than bị đốt cháy là 2,93.107. Hãy tính hiệu suất của nhà máy.

Lời giải chi tiết

Câu 1 :

Điện năng biến đổi thành nhiệt năng sử dụng trực tiếp nhờ các dụng cụ điện như: bàn là, nồi cơm điện.

Điện năng biến đổi thành cơ năng sử dụng trực tiếp nhờ các dụng cụ như: động cơ điện (quạt điện, máy khoan..)

Điện năng biến đổi thành quang năng sử dụng trực tiếp được nhờ các dụng cụ như: đèn.

Câu 2 :

Muốn tua bin quay thì nó phải nhận được điện năng từ nước, mùa khô nước trong hồ chứa cạn, thế năng của nước giảm, có khi không đủ để chạy. năng lượng Mặt trời làm nóng nước sôi, nước biển, biến thành hơi bay lên cao rồi thành mưa trên núi. Do đó nhà máy thủy điện không phải là động cơ vĩnh cửu.

Câu 3 :

Năng lượng do 1 tấn than đá bị đốt cháy là :

\({A_{tp}} = {10^4}.2,{03.10^7} = 2,{93.10^{11}}\,J\)

Công suất trung bình :

\(P = \dfrac{A}{t} = 2,{03.10^7}\;W\)

Phần năng lượng chuyển hóa thành điện năng:

\(A = P.t = 2,{03.10^7}.3600 \)\(\;= 7,{308.10^{10}}\;J\)

Hiệu suất là: \(H = \dfrac{A}{{{A_{tp}}}} = \dfrac{{7,3}}{{29,3}} = 25\% \)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí