Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9


Đề bài

Câu 1. Trường hợp nào dưới đây quả bóng không có cơ năng?

A. Quả bóng nằm yên trên sân

B. Quả bóng đang lăn trên sân chậm dần

C. Quả bóng đang lăn trên sân nhanh dần

D. Quả bóng nảy lên và rơi xuống.

Câu 2. Trong quá trình quả bóng rơi xuống và nảy lên, độ cao giảm dần do

A. Cơ năng của quả bóng chuyển hóa thành nhiệt năng

B. Lực hút của trái đất tác dụng lên quả bóng

C. Chỉ có sự chuyển hóa động năng thành thế năng và ngược lại

D. Động năng bị mất dần đi.

Câu 3. Chọn câu phát biểu đúng nhất?

A. Khi chuyển hóa thành bất kỳ dạng năng lượng nào, năng lượng cũng đều được bảo toàn.

B. Muốn thu được một dạng năng lượng này thì phải tiêu hao một dạng năng lượng khác.

C. Mọi quá trình biến đổi trong tự nhiên đều kèm theo sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 4. Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện của vật có năng lượng?

A. Khi vật thực hiện công

B. Vật cho ánh sáng truyền qua

C. Khi vật đang chuyển động chậm

D. Nước đá đang tan

Câu 5. Năng lượng cần thiết cho cuộc sống vì 

A. Năng lượng làm cho các máy móc hoạt động được

B. Năng lượng làm cho các loại xe cộ, phương tiện giao thông chuyển động được

C. Năng lượng làm cho tất cả các thiết bị hoạt động được

D. Tất cả lí do A, B, C .

Câu 6. Trong trường hợp nào sau đây không phải thế năng biến thành động năng

A. Thả hòn đá từ trên cao xuống

B. Đi xe đạp từ trên dốc xuống chân dốc

C. Dòng nước đổ từ thác nước xuống

D. Viên đạn bay cắm vào bia

Câu 7: Ta trực tiếp nhận biết được năng lượng nhờ những biểu hiện nào sau đây

A. Khi vật thực hiện công hoặc nóng lên

B. Khi vật nóng lên hoặc phản chiếu ánh sáng

C. Khi vật có dòng điện chạy qua hoặc dẫn nhiệt

D. Tất cả các biểu hiện trên đều đúng

Câu 8: Ta nhận biết trực tiếp được một vật có điện năng khi vật đó có khả năng

A. Làm tăng thể tích vật khác

B. Làm phát sáng một vật khác

C. Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động

D. Làm nóng một vật khác

Câu 9: Chọn các từ thích hợp điều vào chỗ trống của các câu sau đây

(1)….Không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ (2)… từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác

A. (1)điện lượng; (2) tác dụng

B. (1)dòng điện; (2) biến đổi

C. (1)cơ năng; (2) truyền

D. (1)năng lượng; (2)biến đổi

Câu 10. Ngâm một dây điện trở vào bình 1,5 lit nước ở 200C thì trong thời gian 30 phút nước sôi. Tính phần điện năng mà dòng điện truyền cho nước, biết nhiệt dung riêng của nước là C=4200J/kgk

A. Q = 504000J

B. Q = 54000J

C. Q = 36000J

D. Q = 60000J

Lời giải chi tiết

1. A

2. A

3. D

4. B

5. D

6. D

7. A

8. D

9. D

10. A

Câu 1 : Chọn A

Quả bóng nằm yên trên sân là trường hợp vật không có cơ năng

Câu 2 : Chọn A

Trong quá trình quả bóng rơi xuống và nảy lên, độ cao giảm dần do cơ năng  của quả bóng chuyển hóa thành nhiệt năng.

Câu 3 : Chọn D

Phát biểu A, B, C đều đúng, vì thế ta chọn D.

Câu 4 : Chọn B

Biểu hiện vật cho ánh sáng truyền qua không phải là biểu hiện của vật có năng lượng.

Câu 5 : Chọn D

Vì tất cả lí do A, B, C năng lượng cần thiết cho các máy móc, xe cộ, các thiết bị, và ngay cả con người và các đồ vật khác hoạt động được.

Câu 6 : Chọn D

Trong trường hợp Viên đạn bay cắm vào bia thì động năng của nó giảm và biến thành nhiệt năng.

Câu 7 : Chọn A

Con người trực tiếp nhận biết được năng lượng nhờ những biểu hiện khi vật thực hiện công hoặc nóng lên.

Câu 8 : Chọn D

Ta nhận biết trực tiếp được một vật có điện năng khi vật đó làm nóng một vật khác.

Câu 9 : Chọn D

Lựa chọn từ thích hợp: năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

Câu 10 : Chọn A                                      

Điện năng mà nước hấp thụ để nóng lên:

\(Q = Cm(t - {t_o}) \)\(\;= 4200.1,5.\left( {100 - 20} \right) = 504000\,J\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.