Công ty cổ phần là gì?


- Công ty cổ phần là một loại hình xí nghiệp lớn mà vốn của nó được hình thành từ sự đóng góp của nhiều người thông qua việc phát hành cổ phiếu.

-    Công ty cổ phần là một loại hình xí nghiệp lớn mà vốn của nó được hình thành từ sự đóng góp của nhiều người thông qua việc phát hành cổ phiếu.

Quảng cáo
decumar

-   Cổ phiếu là một loại chứng khoán có giá do công ty cổ phần phát hành ghi nhận quyền sở hữu cổ phần của ngưòi mua cổ phiếu.

-    Thu nhập từ cổ phiếu gọi là lợi tức cổ phiếu (hay cổ tức). Lợi tức cổ phiếu không cố định mà phụ thuộc vào giá trị cổ phẩn và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Thông thường, lợi tức cổ phiếu cao hơn lợi tức ngân hàng, nếu không người có tiền sẽ gửi tiền vào ngân hàng để hưởng lợi tức chắc chắn hơn chứ không mạo hiểm đầu tư vào việc mua cổ phiếu.

-    Người sở hữu cổ phiếu gọi là cổ đông.

-    Về mặt tổ chức và quản lý, đại hội cổ đông là cơ quan tối cao bầu ra hội đồng quản trị và quyết định phương hướng kinh doanh cùng những vấn để quan trọng khá trong công ty. Phiếu biểuquyết trong đại hội cổ đông được quy định theo số lượng cổ phiếu, bởi vậy những nhà tư bản nắm được số cổ phiếu khống chế sẽ có khả năng thao túng mọi hoạt động của công ty cổ phần.

-      Cổ phiếu có hai loại: cổ phiếu thườngcổ phiếu ưu đãi.

-     Cổ phiếu được mua bán trên thị trường chứng khoán. Khi mua bán, giá cả của cổ phiếu không nhất thiết theo mệnh giá của nó mà căn cứ vào giá cả thị trường, gọi là thị giá cổ phiếu.

-     Thị giá cổ phiếu không phụ thuộc vào giá trị danh nghĩa ghi trên cổ phiếu hay mệnh giá cổ phiếu mà phụ thuộc vào lợi tức cổ phiếu và lợi tức tiền gửi ngân hàng.

+ Lợi tức cổ phần càng cao thì thị giá cổ phiếu càng cao và ngược lại.

+ Tỷ suất lợi tức ngân hàng càng cao thì thị giá cổ phiếu càng thấp và ngược lại.

-      Vai trò của công ty cổ phần: nhờ sự ra đời của các công ty cổ phần mà tư bản được tập trung nhanh chóng và xuất hiện những xí nghiệp khổng lồ mà không một nhà tư bản riêng lẻ nào đủ sức tạo nên. Công ty cổ phần còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển tư bản đầu tư, tăng tính linh hoạt và cạnh tranh trong nền kinh tế, phân tán bớt rủi ro cho những người đầu tư trong môi trường cạnh tranh quyết liệt. Công ty cổ phần trở thành hình thức tổ chức kinh tế cơ bản trong nền kinh tế tư bản đương đại.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

>> Xem thêm