Chương VII. Biểu thức đại số và đa thức một biến - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 35

Câu 1: Biểu thức nào sau đây không là đa thức một biến?

Xem chi tiết

Bài 7.25 trang 34

Tìm số tự nhiên n sao cho đa thức

Xem chi tiết

Bài 7.20 trang 30

Tính

Xem chi tiết

Bài 7.7 trang 24

Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là đa thức một biến?

Xem chi tiết

Bài 7.1 trang 20

Viết biểu thức đại số biểu thị: a) Hiệu các bình phương của hai số a và b; b) Tổng các lập phương của hai số x và y.

Xem chi tiết

Bài 7.34 trang 35

Thu gọn và sắp xếp các đa thức sau theo luỹ thừa giảm dần của biến. Tìm bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do của mỗi đa thức đó.

Xem chi tiết

Bài 7.26 trang 34

Thực hiện các phép chia sau:

Xem chi tiết

Bài 7.21 trang 30

Bằng cách rút gọn biểu thức, chứng minh rằng mỗi biểu thức sau có giá trị không phụ thuộc vào giá trị của biến.

Xem chi tiết

Bài 7.15 trang 28

Cho hai đa thức

Xem chi tiết

Bài 7.8 trang 25

Thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức sau đây theo luỹ thừa giảm của biến rồi tìm bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do của mỗi đa thức đó.

Xem chi tiết

Bài 7.2 trang 21

Viết biểu thức đại số biểu thị: a) Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao là a + b; b) Diện tích của hình tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau và độ dài của hai đường chéo đó là p và q.

Xem chi tiết

Bài 7.35 trang 35

Cho 2 đa thức

Xem chi tiết

Bài 7.27 trang 34

Đặt tính và làm phép chia sau:

Xem chi tiết

Bài 7.22 trang 30

Với giá trị nào của x thì

Xem chi tiết

Bài 7.16 trang 28

Cho đa thức

Xem chi tiết

Bài 7.9 trang 25

Bằng cách tính giá trị của đa thức

Xem chi tiết

Bài 7.3 trang 21

Hãy chỉ ra các biến trong mỗi biểu thức đại số thu được ở các Bài 7.1 và 7.2.

Xem chi tiết

Bài 7.36 trang 35

Cho hai đa thức

Xem chi tiết

Bài 7.28 trang 34

Khi làm phép chia

Xem chi tiết

Bài 7.23 trang 30

Rút gọn các biểu thức sau rồi tính giá trị của đa thức thu được.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất