CHƯƠNG 8. CÁC NHÓM THỰC VẬT

Bình chọn:
4.7 trên 62 phiếu
Mục 1,2, ghi nhớ trang 75, 76 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2 cấu tạo của tảo, một vài tảo khác thường gặp và ghi nhớ trang 75, 76 VBT Sinh học 6: Quan sát tảo xoắn. Nhận xét về hình dạng và cấu tạo của tảo xoắn

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 76 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 5 trang 76 VBT Sinh học 6: Quan sát bằng mắt thường một cốc nước máy hoặc nước mưa và một cốc nước ao hoặc nước hồ lấy ở trên mặt, chỗ có nhiều váng càng tốt, em thấy có gì khác nhau về màu nước. Giải thích?

Xem lời giải

Mục 1,3,4 trang 77,78 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,3,4 môi trường sống, túi bào tử và sự phát triển của rêu, vai trò của rêu, ghi nhớ trang 77,78 VBT Sinh học 6: Rêu thường mọc ở đâu?

Xem lời giải

Mục 1,2,3 trang 78,79,80 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2,3 quan sát cây dương xỉ, một vài loại dương xỉ thường gặp, quyết cổ đại và sự hình thành than đá, ghi nhớ trang 78,79,80 VBT Sinh học 6: Em hãy hoàn thành bảng so sánh dưới đây

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 78 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 78 VBT Sinh học 6: Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 80 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 1 trang 80 VBT Sinh học 6: So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ:

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 80 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 80 VBT Sinh học 6: Than đá hình thành như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 80 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 80 VBT Sinh học 6: Hãy chọn từ thích hợp: rễ, thân, lá, cuộn tròn ở đầu, mạch dẫn, bào tử, nguyên tán điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Xem lời giải

Mục 1,2,3 trang 82,83 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2,3 cơ quan sinh dưỡng và sinh sản của cây thông, giá trị của cây hạt trần, ghi nhớ trang 82,83 VBT Sinh học 6: Quan sát và ghi lại đặc điểm của lá thông

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 83 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 83 VBT Sinh học 6: Em hãy hoàn thành bảng so sánh dưới đây

Xem lời giải

Bài tập và ghi nhớ trang 84 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập và ghi nhớ trang 84 VBT Sinh học 6: Quan sát một số cây có hoa và ghi lại các đặc điểm đã quan sát được vào bảng dưới đây

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 84,85 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 1 trang 84,85 VBT Sinh học 6: Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín?

Xem lời giải

Mục 1,2 trang 85,86 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2 cây một lá mầm và cây hai lá mầm, đặc điểm phân biệt giữa lớp Một lá mầm và lớp Hai lá mầm, ghi nhớ trang 85,86 VBT Sinh học 6: Phân biệt cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm theo mẫu sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 85 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 85 VBT Sinh học 6: Kể tên 5 cây Hạt kín có dạng thân, lá hoặc quả, quả khác nhau

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 86 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 86 VBT Sinh học 6: Hãy đánh dấu x vào đâu câu trả lời đúng

Xem lời giải

Mục 1,2,3 trang 87,88 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2,3 phân loại thực vật là gì, các bậc phân loại, các ngành thực vật và ghi nhớ trang 87,88 VBT Sinh học 6: Hãy chọn một trong hai từ sau đây: giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống cho thích hợp

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 88,89 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2 quá trình xuất hiện và phát triển của giới thực vật, các giai đoạn phát triển và ghi nhớ trang 88,89 VBT Sinh học 6: Nghiên cứu sơ đồ H.44.1 SGK, đọc kĩ các câu từ a đến g, sắp xếp lại trật tự cho đúng

Xem lời giải

Bài tập trang 88 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập trang 88 VBT Sinh học 6: Em hãy lựa chọn các cụm từ thích hợp ở cột B để hoàn thành mỗi câu ở cột A . Hãy viết vào phần trả lời

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 90,91 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2 cây trồng bắt nguồn từ đâu, cây trồng khác cây dại như thế nào và ghi nhớ trang 90,91 VBT Sinh học 6: Hãy cho biết tên một vài cây trồng cùng với công dụng của chúng? Chúng được trồng với mục đích gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 90 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 90 VBT Sinh học 6: Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây bằng những từ thích hợp đã biết

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất