CHƯƠNG 9. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục 1,2,3, ghi nhớ trang 92,93 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2,3 nhờ đâu hàm lượng khí cacbonic và ôxi trong không khí ổn định, thực vật giúp điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường, ghi nhớ trang 92,93 VBT Sinh học 6: Hãy cho biết vai trò của thực vật đối với việc điều hòa lượng khí cacbonic và ôxi trong không khí?

Xem lời giải

Mục 1,2,3 trang 93,94 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2,3 thực vật giúp giữ đất chống xói mòn, góp phần hạn chế ngập lụt hạn hán, bảo vệ nguồn nước ngầm và ghi nhớ trang 93,94 VBT Sinh học 6: Quan sát H.47.1,H.47.2 SGK, hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở nơi B khi có mưa ? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 93 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 93 VBT Sinh học 6: Tại sao người ta lại nói “rừng cây như một lá phổi xanh” của con người?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu hỏi 4 trang 93 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 93 VBT Sinh học 6: Vì sao phải tích cực trồng cây, gây rừng?

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 94,95 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2 thực vật ôxi và thức ăn, nơi ở và nơi sinh sản cho động vật, ghi nhớ trang 94,95 VBT Sinh học 6: Trả lời các câu hỏi sau

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 94 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 1 trang 94 VBT Sinh học 6: Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 94 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 94 VBT Sinh học 6: Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt hạn hán như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 95 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 95 VBT Sinh học 6: Kể tên một số loài động vật ăn thực vật.

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 96,97 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2 những cây có giá trị, có hại cho con người và ghi nhớ trang 96,97 VBT Sinh học 6: Tìm thêm một số cây khác ở địa phương, điền vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 96 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 96 VBT Sinh học 6: Trong các chuỗi liên tục sau đây hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể :

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 96 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 96 VBT Sinh học 6: Hãy đánh dấu x vào đầu câu trả lời đúng nhất:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 97 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 1 trang 97 VBT Sinh học 6: Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào? Cho một vài ví dụ cụ thể.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 97 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 97 VBT Sinh học 6: Ở địa phương em có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 97 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 97 VBT Sinh học 6: Hút thuốc lá, thuốc phiện có hại như thế nào?

Xem lời giải

Mục 1,2,3, ghi nhớ trang 98,99 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2,3 đa dạng thực vật là gì, tình trạng đa dạng thực vật ở Việt Nam, các biện pháp bảo vệ đa dạng thực vật và ghi nhớ trang 98,99 VBT Sinh học 6: Tìm một số ví dụ về biểu hiện đa dạng của thực vật (ví dụ ngành Hạt kín).(Xem lại trang 135,136 mục Em có biết SGK)

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 99 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 99 VBT Sinh học 6: Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất