CHƯƠNG 4. LÁ

Bình chọn:
4.8 trên 71 phiếu
Mục 1,2, ghi nhớ trang 37,38 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, đặc điểm bên ngoài của lá, các kiểu xếp là trên thân và cành và ghi nhớ trang 37,38 VBT Sinh học 6: Quan sát hình 19.1 SGK, cho biết

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 38 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 38 VBT Sinh học 6: Hãy cho ví dụ về 3 kiểu xếp lá trên cây

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 38 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 38 VBT Sinh học 6: Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng

Xem lời giải

Lý thuyết cấu tạo trong của phiến là và ghi nhớ trang 39 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập trang 39 VBT Sinh học 6: Em hãy hoàn thành bảng dưới đây

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 39 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 39 VBT Sinh học 6: Cấu tạo của thịt lá có những đặc điểm giúp nó thực hiện được chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây?

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 40,41 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, xác định chất mà cây chế tạo được khi có ánh sáng, xác định chất khí thải ra khi cây chế tạo tinh bột và ghi nhớ trang 40,41 VBT Sinh học 6: Mục đích của việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 40 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 40 VBT Sinh học 6: Lỗ khí có chức năng gì? Những đặc điểm cấu tạo nào phù hợp với chức năng đó?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 40 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 40 VBT Sinh học 6: Vì sao ở rất nhiều loại lá, mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới? Hãy tìm ví dụ về vài loại lá có màu ở 2 mặt khác nhau, cách mọc của những lá đó có gì khác với cách mọc của đa số các loại lá?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 41 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 41 VBT Sinh học 6: Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 41 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 41 VBT Sinh học 6: Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng?

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 42 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, cây cần những gì để chế tạo tinh bột, khái niệm quang hợp và ghi nhớ trang 42 VBT Sinh học 6: Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 42,43 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 42,43 VBT Sinh học 6: Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp được không? Vì sao?

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 43,44 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp, quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì và ghi nhớ trang 43,44 VBT Sinh học 6: Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình quang hợp?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 43 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 43 VBT Sinh học 6: Người ta bố trí một thí nghiệm như hình vẽ. Theo em có thể quan sát thấy hiện tượng gì? Giải thích kết quả thí nghiệm nếu thay đổi độ chiếu sáng của đèn (chuẩn bị cho bài sau)

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 44,45 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 44,45 VBT Sinh học 6: Hãy đánh dấu x vào đầu câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 45, 46 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây, hô hấp ở cây và ghi nhớ trang 45, 46 VBT Sinh học 6: Các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 45 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 45 VBT Sinh học 6: Không có cây xanh thì không có sự sống của sinh vật hiện nay trên Trái Đất điều đó có đúng không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 46,47 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 6 trang 46,47 VBT Sinh học 6: Để xác định một cây xanh chủ yếu thải ra khí cacbonic trong quá trình hô hấp thì trong bốn điều kiện dưới đây điều kiện nào là cần thiết cho thí nghiệm

Xem lời giải

Mục 1,2,3, ghi nhớ trang 47,48 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2,3, thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu, ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá, những điều kiện bên ngoài ảnh hướng đến thoát hơi nước qua lá và ghi nhớ trang 47,48 VBT Sinh học 6: Quan sát các thí nghiệm và trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 48 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 48 VBT Sinh học 6: Vì sao sự thoát hơi nước có vai trò quan trọng với cây ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất