CHƯƠNG 2. RỄ

Bình chọn:
4.9 trên 65 phiếu
Mục 1,2, ghi nhớ trang 16 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, các loại rễ, các miền của rễ và ghi nhớ trang 16 VBT Sinh học 6: Điền vào chỗ trống các câu sau bằng cách chọn các từ: rễ cọc, rễ chùm

Xem lời giải

Lý thuyết, ghi nhớ trang 17,18 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục lý thuyết và ghi nhớ trang 17,18 VBT Sinh học 6: Hãy hoàn thành bảng; Vì sao nói lông hút là một tế bào? Nó còn tồn tại mãi không?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 17 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 1 trang 17 VBT Sinh học 6: Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em đã quan sát được vào bảng sau

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 17 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 17 VBT Sinh học 6: Hãy đánh dấu x vào đầu câu trả lời đúng:

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 18 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 18 VBT Sinh học 6: Hãy đánh dấu x vào ô cho ý trả lời đúng của các câu sau

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 18 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 18 VBT Sinh học 6: Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không?

Xem lời giải

Bài tập trang 18,19 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập trang 18,19 VBT Sinh học 6: Làm bài tập theo yêu cầu SGK và ghi kết quả thu được vào bảng sau

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 19,20 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, nhu cầu nước, nhu cầu muối khoáng của cây và ghi nhớ trang 19,20 VBT Sinh học 6: Thí nghiệm 1,2,3

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 20 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 20 VBT Sinh học 6: Theo em những giai đoạn sống nào đây cần nhiều nước và muối khoáng?

Xem lời giải

Bài tập trang 20 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập trang 20 VBT Sinh học 6: Em hãy thiết kê một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân (hoặc muối kali) đối với cây trồng.

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 21 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, sự hút nước, muối khoáng của rễ và ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài và ghi nhớ trang 21 VBT Sinh học 6: Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 21 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 21 VBT Sinh học 6: Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều?

Xem lời giải

Mục một số loại rễ biến dạng và ghi nhớ trang 22,23 Vở bài tập Sinh học 6

Giải Mục một số loại rễ biến dạng và ghi nhớ trang 22,23 VBT Sinh học 6: Quan sát các rễ cây mang đến lớp và ghi lại những thông tin về một số loại rễ biến dạng

Xem lời giải

Trò chơi đoán ô chữ trang 22 Vở bài tập Sinh học 6

Giải trò chơi trang 22 VBT Sinh học 6: Em hãy điền chữ cái thích hợp với nội dung đã cho vào các ô sau

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 23 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 23 VBT Sinh học 6: Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi ra hoa?

Xem lời giải

Bài tập trang 24 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập trang 24 VBT Sinh học 6: Quan sát trong thiên nhiên, tìm một số loài rễ biến dạng, ghi vào bảng dưới đây

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất