CHƯƠNG 7. QUẢ VÀ HẠT

Bình chọn:
4.3 trên 61 phiếu
Mục 1,2, ghi nhớ trang 63,64 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2 căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả, các loại quả chính và ghi nhớ trang 63,64 VBT Sinh học 6: Quan sát tất cả các loại quả đã mang đến lớp hoặc các loại quả có trong SGk và trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 64 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 1 trang 64 VBT Sinh học 6: Hãy kể tên 3 loại quả khô và 3 loại quả thịt ở địa phương em

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 64 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 64 VBT Sinh học 6: Hãy kể tên 3 loại quả mọng, 3 loại quả hạch ở địa phương em

Xem lời giải

Bài tập trang 64 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập trang 64 VBT Sinh học 6: Hoàn thành sơ đồ phân loại quả sau đây, bằng cách điền từ thích hợp vào chỗ ....

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 65,66 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2 các bộ phận của hạt, phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm, ghi nhớ trang 65,66 VBT Sinh học 6: Điền chú thích vào hình

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 66 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 1 trang 66 VBT Sinh học 6: Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây 1 lá mầm và 2 lá mầm

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 66 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 66 VBT Sinh học 6: Vì sao người ta chỉ giữ lại những hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh làm giống?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 66 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 66 VBT Sinh học 6: Sau khi học xong bài này có bạn nói rằng: hạt lạc gồm 3 phần vỏ, phôi và chất dinh dưỡng có đúng không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài tập trang 66 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập trang 66 VBT Sinh học 6: Có thể dùng những cách nào để xác định các hạt nhãn, mít là hạt của cây Hai lá mầm

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 67,68 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2 các cách phát tán quả và hạt, đặc điểm thích nghi với các cách phát tán và ghi nhớ trang 67,68 VBT Sinh học 6: Quan sát H34.1 SGK, hoàn thành bảng dưới đây

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 68,69,70 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2 trang 68,69,70 VBT Sinh học 6: Thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm, những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như thế nào trong sản xuất và ghi nhớ

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 68 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 68 VBT Sinh học 6: Kể tên những quả và hạt có thể tự phát tán mà em biết

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 68 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 68 VBT Sinh học 6: Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai?

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 68 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 5 trang 68 VBT Sinh học 6: Nhóm quả và hạt nào thích nghi với cách phát tán nhờ động vật trong những nhóm quả sau

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 70 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 1 trang 70 VBT Sinh học 6: Trong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc thí nghiệm nào để làm đối chứng

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 70 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 70 VBT Sinh học 6: Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 70 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 70 VBT Sinh học 6: Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống?

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 71 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2 sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng ở mỗi cơ quan và giữa các cơ quan, ghi nhớ trang 71 VBT Sinh học 6: Em hãy đọc bảng ở trang 116 SGK chọn những mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào sơ đồ của cây có hoa

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 71 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 1 trang 71 VBT Sinh học 6: Cây có hoa có những loại cơ quan nào? Chúng có chức năng gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 72 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 72 VBT Sinh học 6: Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa đã có những mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất? Cho ví dụ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất