CHƯƠNG 1.TẾ BÀO THỰC VẬT

Bình chọn:
4.4 trên 58 phiếu
Mục Kính hiển vi và cách sử dụng, ghi nhớ trang 11 Vở bài tập Sinh học 6

Giải Mục Kính hiển vi và cách sử dụng, ghi nhớ trang 11 VBT Sinh học 6: Quan sát hình vẽ bên chú thích các bộ phận của kính hiển vi, khoanh tròn vào chữ số chỉ bộ phận quan trọng nhất

Xem lời giải

Mục 1,2,3 trang 12 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2,3 trang 12 VBT Sinh học 6: Báo cáo kết quả thực hành

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 12 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 1 trang 12 VBT Sinh học 6: So sánh sự giống và khác nhau giữa tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt cà chua chín

Xem lời giải

Mục 1,2,3, ghi nhớ trang 13,14 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2,3, hình dạng, kích thước, cấu tạo tế bào, mô và ghi nhớ trang 13,14 VBT Sinh học 6: Quan sát H.7.1, H.7.2, H.7.3 và đọc bảng ghi kích thước của tế bào thực vật (SGK)

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 14 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 1 trang 14 VBT Sinh học 6: Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 14 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 14 VBT Sinh học 6: Mô là gì? Kể tên một số loài mô thực vật

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 14 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 14 VBT Sinh học 6: Cho hình vẽ sơ đồ cấu tạo một tế bào thực vật như hình bên:

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 15 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, sự lớn lên, sự phân chia tế bào và ghi nhớ trang 15 VBT Sinh học 6: Vẽ sơ đồ sự lớn lên của tế bào?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất