ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT

Bình chọn:
4.7 trên 35 phiếu
Mục 1,2, ghi nhớ trang 6,7 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, sự đa dạng và phong phú của thực vật, đặc điểm chung của thực vật và ghi nhớ trang 6,7 VBT Sinh học 6: Hãy hoàn thành bảng dưới đây, tìm thêm ví dụ ở cột tên cây, đánh dấu x vào ô trống thích hợp

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 7 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 7 VBT Sinh học 6: Thực vật của nuớc ta rất phong phú, nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 7 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 7 VBT Sinh học 6: Hãy đánh dấu x vào đầu câu trả lời đúng nhất:

Xem lời giải

Bài tập trang 7,8 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục bài tập trang 7,8 VBT Sinh học 6: Quan sát 5 cây xanh khác nhau và điền vào bảng sau:

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 8,9 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, thực vật có hoa và thực vật không có hoa, cây một năm, cây lâu năm và ghi nhớ trang 8,9 VBT Sinh học 6: Quan sát sơ đồ cây có hoa, hãy chí thích các bộ phận của cây

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 9 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 9 VBT Sinh học 6: Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 9 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 9 VBT Sinh học 6: Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay cây lâu năm?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 9,10 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 9,10 VBT Sinh học 6: Hãy đánh dấu x vào đầu câu trả lời đúng:

Xem lời giải

Bài tập trang 10 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục bài tập trang 10 VBT Sinh học 6: Hãy ghi tên những cây có hoa và cây không hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất