MỞ ĐẦU SINH HỌC

Bình chọn:
4.7 trên 48 phiếu
Mục 1,2, ghi nhớ trang 2,3 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, nhận dạng vật sống và vật không sống, đặc điểm cơ thể sống và ghi nhớ trang 4,5 VBT Sinh học 6: Em có nhận xét gì về sự đa dạng (nơi sống, kích thước,…) của thế giới sinh vật và vai trò của chúng đối với đời sống con người?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 3 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 1 trang 3 VBT Sinh học 6: Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 3 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 3 VBT Sinh học 6: Trong các dấu hiệu sau đây, theo em những dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đánh dấu x vào ô cho ý trả lời đúng)

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 3 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 3 VBT Sinh học 6: Em hãy quan sát hình sau, chỉ ra điểm khác nhau cơ bản về kết quả của sự trao đổi chất giữa vật sống và vật không sống

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 4,5 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2, sinh vật trong tự nhiên, nhiệm vụ của sinh học và ghi nhớ trang 4,5 VBT Sinh học 6: Em có nhận xét gì về sự đa dạng (nơi sống, kích thước,…) của thế giới sinh vật và vai trò của chúng đối với đời sống con người?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 5 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 1 trang 5 VBT Sinh học 6: Kể tên một số sinh vật sống trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 5 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 5 VBT Sinh học 6: Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất