Mục 1,2, ghi nhớ trang 2,3 Vở bài tập Sinh học 6


Giải mục 1,2, nhận dạng vật sống và vật không sống, đặc điểm cơ thể sống và ghi nhớ trang 4,5 VBT Sinh học 6: Em có nhận xét gì về sự đa dạng (nơi sống, kích thước,…) của thế giới sinh vật và vai trò của chúng đối với đời sống con người?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Nhận dạng vật sống và vật không sống

Con gà, cây đậu cần những điều kiện gì để sống?

Hòn đá (hay viên gạch, cái bàn...) có cần những điều kiện giống như con gà, cây đậu để tồn tại hay không?

Sau một thời gian con gà con, cây đậu non có lớn lên không?

Trong một thời gian đó hòn đá có tăng kích thước không?

Lời giải chi tiết:

- Con gà, cây đậu cần các điều kiện để sống là: nước, thức ăn, ánh sáng...

- Hòn đá không cần các điều kiện giống như con gà, cây đậu để tồn tại.

- Sau một thời gian: con gà và cây đậu sẽ lớn lên.

- Trong thời gian đó, hòn đá sẽ không thay đổi kích thước.

Mục 2

2. Đặc điểm cơ thể sống

Tìm thêm 3 ví dụ (về vật sống và về vật không sống). Dùng kí hiệu + (có) - (không có) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp

Lời giải chi tiết:

 

STT Ví dụ Lớn lên Sinh sản Di chuyển Di chuyển Loại bỏ các chất thải Vật sống Vật không sống  
1 Hòn đá - - - - - - - +
2 Con gà + + + + + + + -
3 Cây đậu + + + + + + + -
4 Con mèo + + + + + + + -
5 Con người + + + + + + + -
6 Cái mũ - - - - - - - +

Ghi nhớ

Cơ thể sống có những đặc điểm qjuan trọng sau:

   - Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được

   - Lớn lên và sinh sản

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí