CHƯƠNG 6. HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH

Bình chọn:
4.7 trên 61 phiếu
Mục 1,2, ghi nhớ trang 55 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2 Các bộ phận của hoa, chức năng các bộ phận của hoa và ghi nhớ trang 55 VBT Sinh học 6: Quan sát một hoa, ghi lại:

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 56, 57 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2 phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản, dựa vào cách xếp hoa trên cây và ghi nhớ trang 56, 57 VBT Sinh học 6: Quan sát hình 29.1 SGK và các hoa mang đến lớp, hoàn thành bảng

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 56 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập 2 trang 56 VBT Sinh học 6: Làm bài tập theo yêu cầu SGK rồi ghi kết quả quan sát được vào bảng:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 57 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 1 trang 57 VBT Sinh học 6: Căn cứ vào đặc điểm nào có thể phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính? Hãy kể tên 3 loại hoa lưỡng tính và đơn tính

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 57 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 57 VBT Sinh học 6: Có mấy cách xếp hoa? Ví dụ

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 57 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 57 VBT Sinh học 6: Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa?

Xem lời giải

Mục 1,2, ghi nhớ trang 59 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2 Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn, đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và ghi nhớ trang 59 VBT Sinh học 6: Hãy cho biết đặc điểm nào ghi trong ngoặc của hoa tự thụ phấn:

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 59 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 59 VBT Sinh học 6: Hãy kể tên 2 loài hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ ở mỗi hoa:

Xem lời giải

Mục 3,4, ghi nhớ trang 60 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 3,4 đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió, ứng dụng kiến thức về thụ phấn và ghi nhớ trang 60 VBT Sinh học 6: Hãy ghi lại những đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 60 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 60 VBT Sinh học 6: Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 60 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 60 VBT Sinh học 6: Những cây có hoa nở về ban đêm như hoa nhài, quỳnh có đặc điểm gì thu hút sâu bọ?

Xem lời giải

Mục 1,2,3, ghi nhớ trang 61, 62 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2,3 hiện tượng nảy mầm của hạt phấn, thụ tinh, kết hạt tạo quả và ghi nhớ trang 61, 62 VBT Sinh học 6: Mô tả hiện tượng nảy mầm của hạt phấn

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 61 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 61 VBT Sinh học 6: Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì?

Xem lời giải

Bài tập trang 61 Vở bài tập Sinh học 6

Giải bài tập trang 61 VBT Sinh học 6: Hãy liệt kê vào bảng dưới đây tất cả những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ gió và nhờ sâu bọ.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 62 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 62 VBT Sinh học 6: Quả và hạt là do bộ phận nào tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên bộ phận đó?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài