Mục 1,2,3, ghi nhớ trang 61, 62 Vở bài tập Sinh học 6


Giải mục 1,2,3 hiện tượng nảy mầm của hạt phấn, thụ tinh, kết hạt tạo quả và ghi nhớ trang 61, 62 VBT Sinh học 6: Mô tả hiện tượng nảy mầm của hạt phấn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn

Mô tả hiện tượng nảy mầm của hạt phấn

Lời giải chi tiết:

- Sau thụ phấn thì trên đầu nhụy có rất nhiều hạt phấn

- Mỗi hạt phấn sẽ hút chất dinh dưỡng ở đầu nhụy và lớn lên rồi nảy mầm và tạo ống phấn

- Ống phấn mọc xuyên qua đầu nhụy vào trong bầu và thực hiện thụ tinh

Mục 2

2. Thụ tinh

Thế nào là hiện tượng thụ tinh?

Lời giải chi tiết:

Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái trong noãn tạo hợp tử.

Mục 3

3. Kết hạt và tạo quả

- Hạt và quả được hình thành như thế nào?

Lời giải chi tiết:

- Noãn phát triển thành hạt chứa phôi

- Bầu phát triển thành quả chứa hạt

- Nối cột A với cột B: 1.e 2.c 3.a 4.b 5.d

Ghi nhớ

- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) trong tế bào tạo hợp tử.

- Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính.

- Sau khi thụ tinh: 

+ Hợp tử phát triển thành phôi.

+ Noãn phát triển thành hạt chứa phôi.

+ Bầu phát triển thành quả chứa hạt.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 18 phiếu
  • Câu hỏi 2 trang 62 Vở bài tập Sinh học 6

    Giải câu hỏi 2 trang 62 VBT Sinh học 6: Quả và hạt là do bộ phận nào tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên bộ phận đó?

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí