Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu

Bình chọn:
4.5 trên 67 phiếu
Mục 1,2,3, ghi nhớ trang 47,48 Vở bài tập Sinh học 6

Giải mục 1,2,3, thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu, ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá, những điều kiện bên ngoài ảnh hướng đến thoát hơi nước qua lá và ghi nhớ trang 47,48 VBT Sinh học 6: Quan sát các thí nghiệm và trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 48 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 2 trang 48 VBT Sinh học 6: Vì sao sự thoát hơi nước có vai trò quan trọng với cây ?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 48 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 3 trang 48 VBT Sinh học 6: Tại sao khi đánh cây đi trồng cần chọn ngày râm mát hoặc tỉa bớt lá phải chọn ngày râm mát và phải tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 48 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 4 trang 48 VBT Sinh học 6: Từ thí nghiệm của nhóm 1, hãy cho biết nhóm 2 có thể thay cân bằng dụng cụ gì mà vẫn chứng minh được phần lớn nước do rễ hút vào cây đã thoát hơi qua lá?

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 49 Vở bài tập Sinh học 6

Giải câu hỏi 5 trang 49 VBT Sinh học 6: Hiện tượng nào trong số các hiện tượng: quang hợp mạnh, sự hút nước, sự hô hấp, sự ứ giọt ở cây xanh có thể xảy ra trong tất cả bốn điều kiện: nắng, rải rác có mây, đầy mây, mưa?

Xem lời giải