Câu hỏi 5 trang 49 Vở bài tập Sinh học 6


Giải câu hỏi 5 trang 49 VBT Sinh học 6: Hiện tượng nào trong số các hiện tượng: quang hợp mạnh, sự hút nước, sự hô hấp, sự ứ giọt ở cây xanh có thể xảy ra trong tất cả bốn điều kiện: nắng, rải rác có mây, đầy mây, mưa?

Đề bài

Hiện tượng nào trong số các hiện tượng: quang hợp mạnh, sự hút nước, sự hô hấp, sự ứ giọt ở cây xanh có thể xảy ra trong tất cả bốn điều kiện: nắng, rải rác có mây, đầy mây, mưa?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào ảnh hưởng của các điều kiện bên bên ngoài đến các quá trình quang hợp mạnh, sự hút nước, sự hô hấp, sự ứ giọt.

Lời giải chi tiết

Hiện tượng: sự hút nước, sự hô hấp đều xảy ra trong tất cả bốn điều kiện: nắng, rải rác có mây, đầy mây, mưa.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu
 • Câu hỏi 4 trang 48 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 4 trang 48 VBT Sinh học 6: Từ thí nghiệm của nhóm 1, hãy cho biết nhóm 2 có thể thay cân bằng dụng cụ gì mà vẫn chứng minh được phần lớn nước do rễ hút vào cây đã thoát hơi qua lá?

 • Câu hỏi 3 trang 48 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 3 trang 48 VBT Sinh học 6: Tại sao khi đánh cây đi trồng cần chọn ngày râm mát hoặc tỉa bớt lá phải chọn ngày râm mát và phải tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn?

 • Câu hỏi 2 trang 48 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 2 trang 48 VBT Sinh học 6: Vì sao sự thoát hơi nước có vai trò quan trọng với cây ?

 • Mục 1,2,3, ghi nhớ trang 47,48 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục 1,2,3, thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu, ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá, những điều kiện bên ngoài ảnh hướng đến thoát hơi nước qua lá và ghi nhớ trang 47,48 VBT Sinh học 6: Quan sát các thí nghiệm và trả lời câu hỏi

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí